Najnovšie hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl (Rebríček fakúlt)

  Ilustračná foto: Bigstock

 

Už po jedenásty krát Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Pozrite si najnovší prehľad, ktoré fakulty obstáli najlepšie.

 

V najnovšom hodotení sa hodnotilo celkovo 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom majú všetky z jedenástich hodnotených skupín rovnakého lídra. Medzi najzaujímavejšie tohtoročné zistenia patrí pokračujúci pokles v počtoch doktorandov, tiež študentov denného aj externého štúdia a najmä prijímací proces a záujem o štúdium.

 

Počty študentov tiež prechádzajú zásadnými zmenami. Najviac študentov navštevovalo slovenské vysoké školy v roku 2008, kedy ich súhrnný počet presiahol hranicu 215 tisíc. Odvtedy ich celkový počet výrazne klesá – za šesť rokov je to takmer o 50 tisíc.

 

Počty zahraničných študentov sa naopak za desať rokov viac ako strojnásobili. V tomto roku sa ich podiel blíži k 5 % a naďalej pokračuje v stabilnom raste, čo ukazuje na postupné otváranie sa svetu.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke ARRA.

Teologické fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Teologická fakulta TU

80,0

1

1

1

2

Gréckokatolícka teologická fakulta PU

55,1

2

3

2

7

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU

51,5

3

2

4

5

Teologická fakulta KU

48,1

4

4

5

4

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

46,6

5

5

3

1

Fakulta reformovanej teológie UJS

43,7

6

6

6

3

Rímskokat. cyrilom. bohoslo. fakulta UK

37,5

7

7

7

6

 

Umelecké fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Vysoká škola výtvarných umení

66,2

1

1

1

2

Fakulta múzických umení AU

55,6

2

2

3

4

Divadelná fakulta VŠMU

50,7

3

3

2

1

Fakulta výtvarných umení AU

49,0

4

4

5

3

Filmová a televízna fakulta VŠMU

47,8

5

5

6

6

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

46,5

6

6

4

5

Fakulta umení TUKE

44,1

7

7

7

7

Fakulta dramatických umení AU

39,2

8

8

8

8

 

Pedagogické fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Pedagogická fakulta TU

75,9

1

1

1

1

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

63,3

2

3

2

2

Pedagogická fakulta KU

56,3

3

7

6

8

Pedagogická fakulta UMB

55,7

4

4

3

5

Pedagogická fakulta UK

55,3

5

2

4

4

Pedagogická fakulta UKF

51,7

6

5

7

6

Pedagogická fakulta UJS

49,6

7

9

8

9

Fakulta športu PU

49,0

8

8

9

7

Pedagogická fakulta PU

48,5

9

6

5

3

 

Filozofické fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Fakulta humanitných a prírodných vied PU

68,1

1

1

2

1

Filozofická fakulta KU

65,6

2

2

4

4

Filozofická fakulta UK

62,4

3

4

3

2

Filozofická fakulta UPJŠ

62,1

4

5

5

6

Filozofická fakulta TU

61,6

5

6

6

5

Fakulta humanitných vied ŽU

55,3

6

3

1

3

Filozofická fakulta UMB

53,5

7

8

7

8

Filozofická fakulta PU

52,8

8

7

9

7

Filozofická fakulta UKF

47,7

9

9

8

9

Filozofická fakulta UCM

42,5

10

10

10

10

 

Právnické fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Právnická fakulta TU

72,9

1

1

1

1

Právnická fakulta UPJŠ

64,3

2

2

2

2

Právnická fakulta UK

60,0

3

3

3

3

Fakulta práva PEVŠ

53,4

4

4

4

4

Právnická fakulta UMB

33,5

5

5

5

5

Fakulta práva J. Jesenského VŠD

31,3

6

6

n.a.

n.a.

 

Ekonomické fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Ekonomická fakulta TUKE

82,3

1

1

1

1

Národohospodárska fakulta EU

55,2

2

3

2

3

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU

49,0

3

2

2

2

Ekonomická fakulta UMB

48,8

4

4

4

4

Podnikovohospodárska fakulta EU

47,9

5

5

7

11

Fakulta podnikového manažmentu EU

47,3

6

10

8

10

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

45,3

7

9

10

6

Fakulta hospodárskej informatiky EU

44,4

8

8

5

7

Fakulta managementu UK

44,2

9

7

9

9

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

42,7

10

11

11

8

Obchodná fakulta EU

42,0

11

6

6

5

Fakulta manažmentu PU

35,6

12

12

12

12

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

23,6

13

13

13

13

Ekonomická fakulta UJS

21,4

14

14

14

14

 

Spoločenskovedné fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

60,9

1

1

1

1

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU

53,6

2

2

3

6

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

49,7

3

3

2

3

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU

47,0

4

4

4

5

Fakulta medzinárodných vzťahov EU

42,0

5

6

5

4

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

39,3

6

5

6

2

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

31,0

7

7

7

7

Fakulta aplikovaných jazykov EU

27,5

8

8

n.a.

n.a.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

25,5

9

9

8

8

Fakulta verejnej správy UPJŠ

21,5

10

10

10

9

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD

17,9

11

11

n.a.

n.a.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD

16,3

12

12

9

10

Fakulta sociálnych štúdií VŠD

13,1

13

13

n.a.

n.a.

 

Prírodovedné fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

84,2

1

1

1

1

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

79,0

2

2

2

2

Prírodovedecká fakulta UK

67,0

3

3

3

3

Fakulta prírodných vied UCM

52,4

4

4

5

4

Fakulta prírodných vied UKF

47,1

5

5

4

5

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO

43,2

6

6

6

6

Fakulta prírodných vied UMB

42,9

7

7

7

7

 

Technické fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

74,8

1

1

1

1

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

61,7

2

3

3

3

Strojnícka fakulta ŽU

55,1

3

2

2

2

Fakulta výrobných technológií TUKE

53,3

4

5

7

13

Hutnícka fakulta TUKE

50,8

5

4

4

4

Strojnícka fakulta TUKE

50,4

6

15

19

19

Elektrotechnická fakulta ŽU

50,3

7

7

4

4

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

48,2

8

6

6

7

Stavebná fakulta STU

47,5

9

9

9

10

Fakulta BERG TUKE

45,5

10

11

11

8

Fakulta priemyselných technológií TUAD

43,5

11

10

8

9

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

42,4

12

12

12

12

Fakulta riadenia a informatiky ŽU

42,1

13

13

14

13

Letecká fakulta TUKE

42,0

14

18

10

18

Strojnícka fakulta STU

41,8

15

13

15

11

Stavebná fakulta TUKE

41,5

16

16

18

15

Stavebná fakulta ŽU

40,5

17

19

19

17

Materiálovotechnologická fakulta STU

39,4

18

8

13

6

Fakulta architektúry STU

38,4

19

17

17

16

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO

34,0

20

21

22

21

Drevárska fakulta TUZVO

32,8

21

20

Fakulta špeciálnej techniky TUAD

32,3

22

23

23

23

Technická fakulta SPU

31,6

23

22

21

22

Fakulta informatiky PEVŠ

26,1

24

20

16

20

 

Poľnohospodárske fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Lesnícka fakulta TUZVO

80,9

1

1

1

2

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

69,0

2

2

2

1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU

66,3

3

3

3

3

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU

64,0

4

4

4

4

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU

50,8

5

5

5

6

 

Medicínske fakulty

Názov fakulty

Priemer 2015

2015

2014

2013

2012

Jesseniova lekárska fakulta UK

69,6

1

1

1

1

Farmaceutická fakulta UK

65,6

2

3

3

2

Lekárska fakulta UPJŠ

64,6

3

2

2

3

Lekárska fakulta UK

55,8

4

4

4

4

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF

49,5

5

5

6

5

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU

39,8

6

6

5

6

Fakulta zdravotníctva KU

35,1

7

8

7

9

Fakulta zdravotníckych odborov PU

32,7

8

7

10

10

Fakulta zdravotníctva TUAD

19,8

9

9

9

8


Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra
Čítajte viac o téme: Hodnotenie škôl
Zdieľať na facebooku