Prezident Andrej Kiska prišiel podporiť budúcich lídrov

Foto: Nexteria

 

Bratislava, 4. júna – Šestnásť mladých študentských talentov dnes zavŕšilo trojročný intenzívny sebarozvojový program Nexteria Leadership Academy. Ich úsilie a úspechy prišiel oceniť aj prezident Andrej Kiska. Študentom nechýba pripravenosť na prax ani ambície meniť Slovensko k lepšiemu.

 

Trojročný rozvojový program Nexteria Leadership Academy, organizovaný neziskovou organizáciou Nexteria, už 7. rok ponúka najtalentovanejším vysokoškolákom v Bratislave a okolí možnosť systematicky a na vysokej úrovni rozvíjať praktické, manažérske a líderské zručnosti. Ambíciou programu je pripraviť generáciu slušných a schopných mladých ľudí, ktorí sa na Slovensku stanú motormi pozitívnych zmien.

V tomto roku program úspešne ukončilo 16 absolventov, ktorým vedenie organizácie slávnostne odovzdalo ich diplomy v Moyzesovej sieni v Bratislave. Na promóciách sa osobne zúčastnil aj prezident Andrej Kiska. Program Nexteria Leadership Academy podporuje už 6 rokov, počas ktorých študentom poskytol viacero prednášok a neformálnych rozhovorov.

Úspešnému absolvovaniu kurzu predchádzali tri roky systematického sebarozvoja, počas ktorého študenti navštevovali intenzívne kurzy, workshopy, prednášky, mentorské stretnutia či sebapoznávacie aktivity pod vedením špičkových odborníkov. Riešili tiež konkrétne prípadové štúdie z firemnej praxe, diskutovali o odborných, kariérnych i etických otázkach a pracovali na vlastných projektoch.

 

Firmy už dnes o týchto ľudí prejavujú veľký záujem. Dávid Gawlowski, Senior Manager, Accenture: „Nexteria je organizácia so silnou myšlienkou, ktorá pomáha spájať študentský svet a svet podnikania a pripraviť novú generáciu na úspech v živote. Accenture hľadá šikovných, iniciatívnych, komunikatívnych ľudí a tých je v Nexterii plno. Účastníci Leadership Academy sú aktívnejší a je na nich vidieť väčšiu chuť niečo dosiahnuť.“

 

Študenti plánujú získané know-how využiť nielen v zamestnaní, ale aj v existujúcich vlastných podnikateľských či charitatívnych projektoch. Jedným z cieľov programu je viesť študentov k aktívnemu prístupu nielen k pracovným, ale i spoločenským výzvam. Andrej Kozák, promujúci absolvent programu: „Najdôležitejšie na Nexterii sú vedomie zdieľaných hodnôt a "nákaza" motiváciou. Vedomie, že je tu množstvo ľudí, ktorí chcú Slovensko zlepšiť a každý z nich má potenciál vplývať, alebo už vplýva, na ďalších ľudí. Pre mňa je to jeden z dôvodov, prečo sa nevydať jednoduchšou cestou za lepším životom do zahraničia, ale ostať na Slovensku.“

Občianske združenie Nexteria od svojho založenia v r. 2008 (pôvodne pod názvom Manageria) realizuje aktivity zamerané na rozvíjanie potenciálu mladých ľudí a ich prípravu do praxe. Za 7 rokov pôsobenia sa do aktivít Nexterie zapojilo viac ako 3000 študentov. Nexteria okrem programu Nexteria Leadership Academy, ktorý má v súčasnosti 64 študentov, organizuje pre vysokoškolákov exkluzívne kariérne podujatia Night of Chances a špecializované prednášky, workshopy a exkurzie pre študentov rôznych odborov na kariérne i odborné témy. Spolupracuje aj so strednými školami na projekte Career Visions zameranom na zvýšenie povedomia stredoškolákov o ich budúcich profesiách.

 

Foto: Nexteria

 

Zdieľať na facebooku