Jedinečná skúsenosť pre študentov: súťaž o najlepší návrh promenádneho mosta cez Dunaj

Ssúťaž o najlepší návrh promenádneho mosta cez Dunaj
Ssúťaž o najlepší návrh promenádneho mosta cez Dunaj / Zdroj JTRE

Bratislava 2. februára (TASR-OTS) – Na súčasné budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji má podľa dlhodobej stratégie mesta nadviazať rozvoj protiľahlého územia na petržalskom brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom. Štvrť Nové Lido tak zavŕši rozvoj Bratislavy ako skutočnej metropoly na Dunaji. Obnovená dunajská pláž, nové parky, námestia a mestský bulvár prilákajú Bratislavčanov a návštevníkov mesta, ktorí sa sem ľahko dostanú električkou, na bicykli i peši. A to aj vďaka plánovanému promenádnemu mostu, ktorý spojí centrálne námestie štvrte s Námestím M. R. Štefánika v Eurovea City.
      

Nové Lido s pestrou ponukou možností na trávenie voľného času, bývania, pracovných príležitostí, služieb a nových verejných priestorov umožní, aby sa Dunaj stal prirodzenou súčasťou novej časti centra mesta rozloženej na oba brehy. Developer nábrežných štvrtí Eurovea City a Nové Lido, spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), navrhuje vybudovať promenádny most, ktorý bude spájať nové časti centra mesta a zároveň sa stane novým atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.
      

„Dunaj je najdôležitejší z určujúcich atribútov územia Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov k nábrežiu sa zmenil. Nájdeme tu pulzujúci život, o ktorom pred pár rokmi nikto ani nechyroval. Usilujeme sa nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru preniesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré podporujeme, je revitalizácia nábrežia a prepojenie rieky a mesta,“ vysvetľuje Silvio Kičina, projektový manažér Nového Lida.
      

Nové Lido / Zdroj: JTRE

 

S týmto prepojením, ktoré urobí z Bratislavy skutočnú metropolu na Dunaji, súvisí aj infraštruktúra prispôsobená tomu, aby si rieku mohli ľudia užívať. Nové Lido spojí oba brehy Dunaja pozdĺžne – predĺžením nábrežnej promenády, ktorá získa chýbajúcu kontinuitu a prinesie obyvateľom i návštevníkom Bratislavy nové príležitosti na aktívne trávenie voľného času aj oddych, a priečne prepojenie cez rieku doplní promenádny most.
      

„Navrhujeme, aby išlo o promenádny most, z ktorého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe strany Bratislavy. Existujúce mosty ponúkajú nerušený výhľad buď na jednu alebo na druhú stranu mesta, chodci si musia vopred vybrať. Lávka by mala byť bezbariérová a jednoduchá, mala by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska,“ opisuje Silvio Kičina.
      

Definitívna podoba promenádneho mosta ešte nie je jasná. Tému otvoril minulý rok vzdelávací program pre žiakov Deti a architektúra, v rámci ktorého deti z celého Slovenska kreslili, ako si predstavujú ďalší most cez Dunaj. Nasleduje súťaž, v ktorej prinesú svoj pohľad budúci architekti, dizajnéri, urbanisti a stavební inžinieri. Téma verejného priestoru sa dotýka všetkých – detí, študentov i dospelých. Žiaci základných škôl predviedli nespútanú fantáziu a predstavivosť, študenti by mali využiť technicko-umelecké zručnosti a pripraviť originálne návrhy, ktorými vstúpia do debaty prínosu promenádneho mosta pre Bratislavu, očakáva projektový manažér JTRE.
      

Súťaž o návrh promenádneho mosta nie je verejným obstarávaním, ale ideovou súťažou určenou pre študentov odborov architektúra, inžinierske konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo. Študenti majú spracovať architektonicko-konštrukčný návrh mostu pre peších, ktorý bude verejným promenádnym, komunikačným a pobytovým priestorom prepájajúcim hlavné námestia nábrežných zón novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja. Most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.
      

JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer tri mesiace.
      

Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí Eurovea City a Nové Lido. Výsledky budú vyhlásené koncom júna tohto roka. Súťažné návrhy budú ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu a Technické riešenie premostenia, pričom víťazi získajú finančnú odmenu.
      

Predstavitelia spolupracujúcich fakúlt sa zhodujú, že spojenie štúdia s praxou je pre budúcich architektov, urbanistov, dizajnérov a stavebných inžinierov mimoriadne dôležité. „Cieľom Fakulty architektúry a dizajnu STU je vychovávať najlepších architektov, urbanistov a dizajnérov, ktorých tvorba prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Naši absolventi pracujú v najlepších svetových architektonických a dizajnérskych ateliéroch. Naše študijné programy sú prepojené s praxou, s možnosťou získania cenných skúseností už počas štúdia. Verím, že naši študenti prispejú nielen kvalitnými návrhmi v tejto súťaži, ale že svojou tvorbou aj pomôžu k celkovému formovaniu mesta a prostredia, ktoré nás obklopuje,“ hovorí dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave Pavel Gregor.
      

„S radosťou vítame spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa otvárajú pre našich študentov možnosti priamo zasiahnuť do tvorby verejného priestoru, najmä takého významu, ako je vznikajúca štvrť neďaleko historického centra Bratislavy. Prepojením pedagogického procesu so stavebnou praxou sa priamo podporuje rozvoj talentu a kreativity našich študentov, ktorí sa budú súťažnému návrhu promenádneho mosta venovať. Už počas štúdia by si tak začali napĺňať svoje uznanie v profesii stavebného inžiniera – možnosťou ukázať prstom na reálnu stavbu, na ktorej návrhu sa spolupodieľali,“ pridáva sa aj Katarína Gajdošová, prodekanka Stavebnej fakulty STU.
      

„Vážime si možnosť spolupráce s významným developerom a dúfame, že sa premietne do dobrého výsledku. Myslím si, že téma súťaže je príležitosťou pre prepojenie akademickej pôdy s reálnymi plánmi a považujem za možné ich overenie študentskou súťažou. Máme záujem o naše mesto a mnoho zadaní orientujeme týmto smerom, takže téma je aj súčasťou našich programov,“ dodáva Ján Studený z Katedry architektonickej tvorby VŠVU.
      

„Dávame priestor rozvoju talentov, aby dôverovali svojim schopnostiam, nebáli sa realizovať svoje predstavy a zlepšovať prostredie okolo nás. Cieľom spolupráce JTRE so školami formou súťaže návrhov je umožniť študentom vyskúšať si reálne projekty a lepšie sa tak pripraviť na budúcu prax, my zas získame pohľad budúcich kolegov na rozvoj mesta. V spolupráci s univerzitami vzdelávajúcimi stavbárov a architektov budeme radi pokračovať aj v budúcnosti,“ približuje spoluprácu Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku