Septembrový termín maturít bude opravnou skúškou a aj dobrovoľným externým testom z cudzích jazykov

Celkovo 590 maturantov bude od 3. do 7. septembra 2020 písať externé maturitné testy.
Celkovo 590 maturantov bude od 3. do 7. septembra 2020 písať externé maturitné testy. / Foto: Bigstock

25.8.2020 - Celkovo 590 maturantov bude od 3. do 7. septembra 2020 písať externé maturitné testy z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a matematiky. Pre 247 stredoškolákov je to opravný termín písomných maturít, pričom opravné testy si napíšu žiaci, ktorí boli neúspešní v riadnom termíne skúšok v rokoch 2017 až 2019. Z tohtoročných maturantov prejavilo záujem dodatočne si napísať externé testy z cudzích jazykov v septembrovom termíne 343 žiakov.

 

Opravný termín maturít a externá časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov sa budú konať na vybraných 39 stredných školách na Slovensku. Výsledky dostanú žiaci a školy elektronickou formou najneskôr 10 dní od absolvovania externej maturitnej skúšky.

Spomedzi prihlásených maturantov si 85 napíše opravný maturitný test, resp. slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky si plánuje opraviť 18 žiakov.

 

Z anglického jazyka bude opravné testy písať 120 stredoškolákov na úrovni B1, na úrovni B2 zasa 20 maturantov. Z nemeckého jazyka na úrovni B1 bude písať testy 36 žiakov, na úrovni B2 sedem maturantov. Ruský jazyk si bude opravovať osem maturantov. Žiaci, ktorí sa prihlásili na opravný termín až z dvoch predmetov, budú najčastejšie opravovať maturitu zo slovenského jazyka a anglického jazyka na úrovni B1.

Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú dvaja žiaci písať opravné maturitné testy z maďarského jazyka a literatúry a šesť žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

 

Spomedzi 343 maturantov, ktorí sa prihlásili na dobrovoľný externý test z cudzích jazykov, prejavili najväčší záujem o anglický jazyk žiaci z bilingválnych škôl na úrovni C1, a to 276 maturantov. Ďalších 57 maturantov absolvuje dobrovoľnú písomnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2. Z nemeckého jazyka bude písať externý test deväť maturantov na úrovni C1 a jeden na úrovni B1.

 

V čase konania septembrového termínu maturít budú platiť epidemiologické usmernenia na ochranu pred ochorením COVID-19. Maturanti z tohto dôvodu musia prísť na miesto konania maturitnej skúšky s dostatočným časovým predstihom kvôli kontrole teploty pri vstupe do školy. Pri vstupe do budovy a počas konania celej maturitnej skúšky musia mať na tvári rúško alebo ochranný štít. Spolu s dokladom totožnosti si musia priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a po celú dobu sa riadiť pravidlom R – O – R (ruky – odstup – rúško). Zároveň budú pre maturantov  platiť aj ďalšie pokyny a nariadenia konkrétnej strednej školy, na ktorej sa bude konať opravný termín, resp. externá časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov.

 

Opravný termín písomných maturít a externú časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov. Viac informácií nájdete na stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

 

Harmonogram a miesta konania opravného termínu maturitnej skúšky a externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov v septembri 2020 nájdete na stránke NÚCEM www.nucem.sk.

Zdieľať na facebooku