5 rokov Teach for Slovakia: Od učenia k zmenám v systéme okolo detí

Slávnostný ceremoniál Teach for Slovakia
Slávnostný ceremoniál Teach for Slovakia / Foto: TFS

V stredu na otváracom ceremoniáli oficiálne odštartoval piaty ročník programu s 19 novými účastníkmi. Spolu s nimi bude v programe Teach for Slovakia pôsobiť už 66 výnimočných mladých ľudí.

 

41 z nich učí na 22 školách po celom Slovensku. Ďalší 25 po absolvovaní úvodných 2 rokov v školách pôsobia už ako tzv. “Ambasádori Teach for Slovakia”.

 

Na ceremoniáli prevzali svoje diplomy aj noví ambasádori. Zavŕšili úvodnú dvojročnú etapu v škole a teraz pokračujú v rôznych roliach na ministerstvách, v biznise, či pri zakladaní vlastných projektov, odkiaľ chcú na základe osobných skúsenosti z praxe v školách prinášať zmeny do systému, ktorý funguje okolo detí.

 

Napríklad Veronika Poklembová, absolventka architektúry po dvoch rokoch v základnej škole pri Bardejove nastúpila do neziskovej organizácie ETP v Košiciach. Vedie projekt druhošancového vzdelávania pre mladých, ktorí z rôznych dôvodov nedokončili základnú školu. Mária Perignáthová, absolventka CERGE v Prahe, sa po dvoch rokoch na základnej škole vo Svite uchádza o rolu v Inštitúte vzdelávacej politiky na ministerstve školstva.

 

Ambasádori programu by sa do budúcnosti mali  čoraz viac zapájať do spolupráce na projektoch ministerstva školstva - či už zapojením sa do pracovných skupín, cez letné stáže alebo ďalšie príležitosti. Je to priorita, na ktorej sa spoločne dohodli ministerstvo školstva a Teach for Slovakia.

 

Škola ako dôkaz

Program tento rok participuje na rozbehu novej školy v Rokycanoch, kde polovicu učiteľského zboru tvoria účastníci programu.

 

Chceme ukázať, že keď investujeme viac energie a podpory, dokážeme efektívnejšie priniesť zmeny. Škola vzniká v spoločnom úsilí starostu obce Rokycany, ministerstva školstva a Teach for Slovakia. Boli sme už pri nastavovaní jej vízie a dnes pracujeme na tom, aby tu deti našli všetko, čo potrebujú,“ vysvetľuje ambasádor Roman Veverka, ktorý zastrešuje aktivity Teach for Slovakia v tejto škole.

 

Kvalita vzdelania je pre krajinu kľúčová na viacerých úrovniach. Ovplyvňuje investorov pri výbere lokality, kde naštartujú nový biznis.

 

Má však dopad aj na ekonomiku. Podľa OECD sú verejné zdroje využité na vzdelanie muža do konca strednej školy štyrikrát menšie ako verejné výdavky naňho, keď školu nedokončí. V prípade žien je to 2,5 násobok.

 

Zmena potrebuje viac angažovaných ľudí

Mladí ľudia, ktorých do sektora vzdelávania zapája Teach for Slovakia, majú líderský potenciál. Prinášajú so sebou nové inšpirácie, energiu, majú odvahu prevziať zodpovednosť a upriamujú pozornosť verejnosti na podstatné problémy vo vzdelávaní a systéme okolo detí.

 

Pre mobilizáciu väčšej zmeny však treba viac ľudí. Preto pod názvom Change for Slovakia vzniká komunita, ktorá bude združovať úspešných ľudí z biznisu, kultúry či politiky, ktorí chcú tiež prispieť k zmene školstva na Slovensku, aby jedného dňa všetky deti mali šancu v živote uspieť.

 

Členovia komunity pridávajú svoje meno, skúsenosti a symbolické 1% príjmu a tým podporujú účastníka, aby mohol úspešne prinášať zmeny do svojich tried a spoločnosti. Cez spoluprácu získajú osobnú skúsenosť z reality škôl, ktoré navštevuje množstvo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktuálne je v komunite 70 ľudí, ambíciou na tento rok je zapojiť približne 200 členov.

 

Trápi ma, že vzdelávanie na Slovensku ustrnulo v minulom storočí a jeho kvalita sa navyše zhoršuje. Vzdelanie je kľúčom k riešeniu generačnej chudoby a kvalitný vzdelávací systém by mal umožniť našim deťom získať znalosti a zručnosti potrebné pre ich budúce uplatnenie sa na trhu práce v digitálnej ekonomike,” hovorí Alena Kanabová senior manažérka v spoločnosti Accenture. Je jednou z prvých členiek komunity podporovateľov Change for Slovakia.

 

Viac o programe www.teachforslovakia.sk

 

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodného programu fungujúceho v 50 krajinách sveta s cieľom zlepšiť kvalitu systému vzdelávania. Víziou programu je, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Zdieľať na facebooku