Študenti a absolventi chcú byť expertmi vo svojom odbore

Prieskum Prvé kroky na trhu práce zahŕňa názory študentov na prácu, život a vzdelanie.
Prieskum Prvé kroky na trhu práce zahŕňa názory študentov na prácu, život a vzdelanie. / Foto: Pexels

BRATISLAVA, 6. máj 2018 – Viac než polovica (53 %) oslovených študentov a čerstvých absolventov zo Slovenska by sa chcela stať najmä expertom vo svojom odbore, a nie nevyhnutne manažérom. Je to jedno z kľúčových zistení štúdie spoločnosti Deloitte „First Steps into the Labour Market“ (Prvé kroky na trhu práce) pre rok 2018, ktorá zahŕňa názory na prácu, život a vzdelanie viac než 5 700 študentov a čerstvých absolventov popredných univerzít zo 14 krajín v strednej Európe vrátane Slovenska.

 

Zároveň viac než štvrtina (28,5 %) má jasné manažérske ambície a zvyšok zaujíma horizontálny rozvoj a získavanie rôznorodých skúseností viac než kariéra. Ľudia s manažérskymi ambíciami sami seba vnímajú kompetentnejšie v porovnaní s ostatnými, ktorí nemajú rovnaké ambície, najmä v oblastiach ako je odolnosť voči stresu, kreativita, schopnosť viesť ostatných, a riešiť konflikty a problémy.

 

Dôvera vo vlastné schopnosti

Zo slovenskej časti prieskumu tiež vyplýva, že mladí absolventi sa spoliehajú na svoje schopnosti. Slovenskí účastníci prieskumu veria predovšetkým vo svoju schopnosť učiť sa nové veci, v komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme a organizovať si vlastnú prácu. „Respondenti sú presvedčení, že úspešné pracovné pôsobenie naštartujú práve na základe vlastných schopností, ktoré väčšina z nich (81 %) hodnotí vyššie v porovnaní s ostatnými. Zároveň až osem z desiatich respondentov, čo je viac v porovnaní s prieskumom z roku 2015, verí, že si vhodnú prácu nájde do 3 mesiacov,“ vysvetľuje Monika Kováčová, HR riaditeľka spoločnosti Deloitte pre región stredná Európa.

 

Príprava na povolanie

Z pohľadu zamestnania je hlavným dôvodom obavy mladých ľudí v strednej Európe pretrvávajúca vnímaná nedostatočnosť prípravy na pracovný život a hľadanie zamestnania, ktorú poskytujú univerzity. Menej ako jeden z desiatich slovenských respondentov je presvedčený, že absolventi univerzít sú dobre pripravení na realitu pracovného života, pričom takmer polovica respondentov sa domnieva, že pripravenosť je priemerná.

„Tieto zistenia ukazujú, že hoci sa v porovnaní s našimi prieskumami v rokoch 2013 a 2015 vnímanie opýtaných slovenských študentov a absolventov v tejto otázke zlepšuje, pocit nedostatočnej pripravenosti absolventov u nich pretrváva. Nech už je realita za daným vnímaním akákoľvek, je škoda, že vysokoškoláci takto hodnotia pripravenosť na budúce povolanie, aj s ohľadom na to, že respondentmi boli najmä študenti a absolventi fakúlt ekonomického zamerania. Toto zistenie ukazuje, že je tu stále priestor na užšiu spoluprácu zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry so študentmi, aby pochopili, v čom spočíva toto vnímanie, a zlepšovali prepojenie medzi týmito svetmi,“ povedal Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti Deloitte na Slovensku.

 

Napĺňajúca práca je dôležitá

Práca je aj naďalej jednou z dôležitých hodnôt nastupujúcej generácie. Prevažná väčšina respondentov ju nevníma len ako zdroj príjmu alebo nepríjemnú povinnosť. Až 83 % respondentov zo Slovenska sa vyjadrilo, že by pracovali, aj keby nepotrebovali peniaze. Pri výbere zamestnania viac než tretina slovenských respondentov najviac oceňuje príležitosť rozvíjať sa a nadobúdať nové zručnosti, čo je typickým znakom tejto generácie. Ďalšími dôležitými kritériami pri rozhodovaní sú dobrá pracovná atmosféra, vzťahy s ostatnými a atraktívne platové ohodnotenie.

„Dôležitosť, ktorú mladí ľudia pripisujú práci, neznamená, že sú pripravení obetovať jej svoj súkromný život. Chcú byť ale súčasťou niečoho väčšieho, čo má zmysel, pracovať niekde, kde sa môžu rozvíjať a kde je ich práca oceňovaná a názory rešpektované. Takmer 52 % respondentov je presvedčených, že demokratický prístup je dôležitým znakom skutočného lídra.“ doplnila Kováčová.

 

Zdroj: Deloitte

 

Za dobrou prácou do zahraničia

Kvôli kariére a práci by bolo viac než 75 % opýtaných na Slovensku ochotných presťahovať sa za prácou do inej krajiny. Tento názor korešponduje s priemerom v celom regióne. Zároveň 39 % respondentov sa vyjadrilo, že by pri výbere svojho budúceho zamestnávateľa uprednostnili veľkú medzinárodnú spoločnosť alebo stredne veľkú, príp. malú zahraničnú spoločnosť.

 

„Ak sa pozrieme na niektoré z týchto zistení ako celok, môžeme začať vytvárať efektívne stratégie na prilákanie a udržanie najlepších talentov v regióne. Napríklad pokračujúci odlev mozgov, ktorému čelia mnohé krajiny, je reálnou hrozbou aj pre spoločnosti v strednej Európe. Mladí ľudia sa ochotne presťahujú za prácou, pričom mnohí vnímajú nadnárodných zamestnávateľov ako kľúč k naplneniu ich kariéry – a nielen kvôli tomu, že ponúkajú lepšie platy. Na náborovom trhu však môže získať konkurenčnú výhodu aj menší lokálny zamestnávateľ, ktorý je známy kvalitnými školeniami a rozvojom zamestnancov,“ uzatvoril Hudák.

Zdieľať na facebooku