Teach for Slovakia zaznamenáva významný nárast počtu účastníkov aj participujúcich škôl

  Foto: András Á. Cséfalvay

Bratislava, 18. októbra 2017 – Do nového školského roka nastúpil v septembri rekordný počet učiteľov – 24 účastníkov programu Teach for Slovakia. Program rozvoja mladých ľudí tak už dnes vo svojom štvrtom ročníku prispieva ku konkrétnym zmenám v slovenskom školstve s pozitívnym vplyvom na deti na školách i na ich okolie. Rozširuje tiež skúsenosti účastníkov  po absolvovaní programu v súkromnej či verejnej sfére.


12. októbra sa pri príležitosti otvorenia štvrtého ročníka programu Teach for Slovakia uskutočnili tento rok až dve inaugurácie. Program do svojich radov prijal nových účastníkov, ktorí začali vyučovať na jednej z partnerských základných škôl. V rámci druhej inaugurácie predstavil Teach for Slovakia aj nových ambasádorov programu. Tí pokračujú v ďalších aktivitách, zameraných na rozvoj komunity. Mnohí sa prostredníctvom neho uplatnia aj u partnerov Teach for Slovakia a naďalej ostávajú tvorcami zmien v slovenskom školstve a spoločnosti.

 

Rastie počet účastníkov aj škôl, na ktorých pôsobia

Do programu od septembra nastúpilo 24 nových účastníkov, čo je oproti minulým rokom takmer trojnásobný počet. Desiati z nich sú absolventmi zahraničných univerzít, ďalší majú už s pracovným trhom priamu skúsenosť z medzinárodných organizácií a spoločností, neziskového sektora, výskumu, či dobrovoľníctva.

 

Foto: András Á. Cséfalvay

 

„Od programu očakávam nielen otvorenie nových obzorov, ale aj skúšku vlastnej kreativity a vytrvalosti,“ hovorí Jana Juránková, ktorá ako účastníčka Teach for Slovakia nastupuje na učiteľské miesto na ZŠ Nejedlého v Dubrávke.

 

Od minulého roka sa rozrástol aj počet škôl, kde účastníci programu Teach for Slovakia vyučujú a naberajú líderské skúsenosti. „Naši účastníci budú po novom učiť aj na mestských školách v Dúbravke a Petržalke alebo v obciach na východnom Slovensku v Kecerovciach, Seni alebo Hlinnom. Za zmienku stojí aj spolupráca v Chminianskych Jakubovanoch, kde budujeme silné partnerstvo aj vďaka ministerstvu školstva, a kde budú zatiaľ pôsobiť traja naši účastníci. Dlhodobá vízia je, že tu budú tvoriť až 25 percent učiteľského zboru,“ hovorí Stanislav Boledovič, zakladateľ Teach for Slovakia. Plánom na rok 2018 je opätovný nárast v počte účastníkov aj škôl.

 

Úspechy súčasných aj bývalých účastníkov

Úspešnosť  programu Teach for Slovakia však nestojí len na narastajúcom počte účastníkov a škôl, na ktorých pôsobia. Počas minulého školského roka, ako aj počas prázdnin, sa podarilo napĺňať ďalšie súčasti hlavného cieľa programu, a to aby všetky naše deti mali šancu uspieť.

 

Množstvo činností, ktoré účastníci programu pre slovenských školákov zabezpečujú, narastá, a tým sa dotýkajú stále väčšej komunity ľudí. Od vydania knihy napísanej deťmi, ktorá bola nedávno krstená v kníhkupectve Martinus, cez postavenie workoutového ihriska, výhra v medzinárodnej súťaží iKids, či množstvo výletov s deťmi a akcií až po dobrovoľné doučovanie so žiakmi. Popri každodennej práci v rámci programu Teach for Slovakia ale účastníkov čaká aj viac ako 240 hodín školení a 90 hodín osobného mentoringu.

 

Výrazný úspech zaznamenávajú každoročne aj absolventi programu, ktorí sa stali jeho ambasádormi po tom, ako na vybraných školách dva roky vyučovali najmä znevýhodnené deti. „Ambasádori, inaugurovaní na otváracom ceremionáli v októbri, sa pridávajú k už existujúcim ambasádorom, ktorí napríklad rozbehli iniciatívu #somtu alebo založili projekt Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, či platforma Cesta mladých,“ vysvetľuje Anna Symington-Maar, riaditeľka programu Teach for Slovakia.

 

Podľa Anna Symington-Maar sa ambasádori stávajú členmi celosvetovej komunity ambasádorov, v ktorej dnes figuruje viac ako 55 tisíc absolventov zo 45 krajín sveta, kde program funguje. „Práve táto komunita je hlavnou silou zlepšenia vzdelávacích systémov v jednotlivých krajinách, a to aj vďaka tomu, že tvoria medzinárodnú expertnú komunitu na najnovšie trendy vo vzdelávaní a vzájomne si pomáhajú štartovať zmeny na ministerstvách, rozbiehať školy a organizácie pre pomoc deťom,“ dopĺňa riaditeľka programu.

 

Foto: András Á. Cséfalvay

Pod stálou záštitou prezidenta

Otvárací ceremoniál sa opäť uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Podujatia sa okrem najnovších účastníkov programu zúčastnili aj ambasádori programu Teach for Slovakia, významné osobnosti slovenského podnikateľského a verejného života, ako aj ministerka školstva Martina Lubyová.

 

Foto: András Á. Cséfalvay

Čítajte viac o téme: Absolventi, Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku