O Štipendium Martina Filka sa môžu uchádzať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

Cez štipendium Martina Filka bolo podporených už 11 výnimočných študentov.
Cez štipendium Martina Filka bolo podporených už 11 výnimočných študentov. / Foto: Shutterstock

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe pokračuje aj v roku 2017, a to pod novým názvom Štipendium Martina Filka. Vláda SR schválila zmenu názvu svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky.

 

O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Doteraz bolo v rámci programu, ktorý sa realizuje od roku 2014, podporených 11 štipendistov. Podmienkou je, aby zvolená vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2016 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics).

Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe. V tomto roku sa výber uskutočňuje na 15 pozícií v analytických centrách a inštitútoch ministerstiev či v Inštitúte pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR.

 

Žiadosti o poskytnutie štipendia je možné podávať do 2. mája 2017.

Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, sa nachádzajú na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku