Program Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje štúdium a výskum občanov Slovenska v Rakúsku

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl sa môžu uchádzať o štipendiá do Rakúska.
Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl sa môžu uchádzať o štipendiá do Rakúska. / Foto: Shutterstock

Bratislava (3. marec 2017) – Do 15. marca sa môžu uchádzať vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. Okrem štipendií Ernsta Macha pre doktorandov, výskumných štipendií pre postdoktorandov, štipendií pre diplomantov a štipendií na letný jazykový kurz nemčiny sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní 1 až 3 dni. Vlani sa o štipendiá Akcie uchádzalo 160 osôb, štipendium získalo 79, najviac na letný jazykový kurz v Rakúsku (28) a pre doktorandov (26).

Akcia podporuje aj spoločné projekty slovenských verejných a štátnych vysokých škôl s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami, ako aj akadémií vied oboch krajín, ktoré sú zamerané na spoluprácu mladých výskumníkov, podporu doktorátov pod dvojitým vedením, organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov a prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov. Projekty možno predkladať tiež do 15. marca 2017.

Podrobnosti o programe Akcia Rakúsko – Slovensko môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemcovia môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).

Čítajte viac o téme: Štipendiá, Štúdium v zahraničí
Zdieľať na facebooku