Mediálna spoločnosť News and Media Holding bude pomáhať pri výchove kvalitných novinárov

Paneurópska vysoká škola, n. o. (PEVŠ) a Mediálna spoločnosť News and Media Holding, a. s. (NMH)  podpísali tento mesiac Memorandum o spolupráci.
Paneurópska vysoká škola, n. o. (PEVŠ) a Mediálna spoločnosť News and Media Holding, a. s. (NMH) podpísali tento mesiac Memorandum o spolupráci. / Ilustračné foto: PEVŠ

21.2.2017

Paneurópska vysoká škola, n. o. (PEVŠ) a Mediálna spoločnosť News and Media Holding, a. s. (NMH)  podpísali tento mesiac Memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaväzujú vzájomne spolupracovať pri výchove kvalitných novinárov. Cieľom tohto spoločného projektu je nájsť a získať žurnalistov s potenciálom na odborný a profesijný rast už z radov študentov. V kontexte prepájania školy s praxou je toto Memorandum jedným z konkrétnych príspevkov Paneurópskej vysokej školy a mediálnej spoločnosti News and Media Holding k realizácii projektu Ministerstva školstva o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

 

Projekt sa bude realizovať na Fakulte masmédií PEVŠ v Bratislave. Počas letného semestra akademického roka 2016/2017 a zimného semestra 2017/2018, v období trvania pilotného projektu spolupráce, sa News and Media Holding, a. s., zaviazalo v každom semestri poskytnúť cyklus 6 prednášok, prezentácií či seminárov. Konajú sa v I. ročníku v rámci predmetu Mediálna tvorba II., ktorý vedú prof. Andrej Tušer a doc. Martin Kasarda a pokračujú v II. ročníku. Výučbu za NMH, ktorú  začala šéfredaktorka PLUS 7 DNÍ Nancy Závodská, zastrešujú odborníci vo svojom odbore, žurnalisti s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Pokračovať budú  šéfredaktori časopisov Trend Oliver Brunovský, Zdravie Veronika Daničová, EMMA Eva Blahútová, investigatívny žurnalista Ivan Mego a o tom, ako získať prácu v médiách, personálny riaditeľ Peter Rolný.

 

Spoločným cieľom je ponúknuť študentom nielen zaujímavé prednášky obohatené zážitkami a skúsenosťami z praxe, ale zároveň identifikovať v najschopnejších študentoch potenciál na budúcu spoluprácu. Prostredníctvom praxe im umožní  NMH spoznať dennú prácu vo vydavateľstve, publikovať príspevky vo svojich periodikách a najšikovnejším ponúknuť pracovnú zmluvu. Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD., vedúca ústavu mediálnych produkcií FM PEVŠ projekt hodnotí ako silný impulz na skvalitnenie vysokoškolského štúdia: „Na teoretických a praktických prednáškach sa často zameriavame na analýzu slovenských médií. Tento projekt umožní študentom nielen konfrontovať svoje otázky so šéfredaktormi, ale umožní im participovať  v redakciách NMH a podieľať sa na tvorbe v profesionálnej redakcii mimo školy.“

 

Oba subjekty spolupráce považujú ponuky za atraktívne, pretože do portfólia Mediálneho domu NMH patria printové tituly TREND, PLUS 7 DNÍ, Plus JEDEN DEŇ, Šarm, Emma, Zdravie, Báječná ŽENA a iné, online tituly  trend.sk, pluska.sk, aktualne.sk, medialne.sk, centrum.sk a mnohé ďalšie. Recipročne PEVŠ umožní okrem iného spoluprácu s Mediálnym centrom za zvýhodnených podmienok, ponúka aktívnu popularizáciu NMH vo svojich online a offline kampaniach, bude participovať na zvyšovaní kvalifikácie prednášateľov z NMH.

Zdieľať na facebooku