STU vstupuje do Európskeho technologického inštitútu

STU dosiahla ďalší úspech v medzinárodnom výskumnom priestore. Stala sa členom Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti surovín a materiálov EIT Raw Materials.
STU dosiahla ďalší úspech v medzinárodnom výskumnom priestore. Stala sa členom Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti surovín a materiálov EIT Raw Materials. / Foto: STU

Bratislava, 1. február 2017 - STU dosiahla ďalší úspech v medzinárodnom výskumnom priestore. Stala sa členom Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti surovín a materiálov EIT Raw Materials.


„Prijatie do Európskeho technologického inštitútu vnímame ako uznanie kvality vzdelávania a výskumu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prestížnou vedecko-inovačnou komunitou v oblasti materiálového výskumu.

Študenti a učitelia získavajú ďalšie možnosti zapájať sa do svetového výskumu v spolupráci s najdôležitejšími firmami a výskumnými inštitúciami v Európe. Získavajú prístup do ďalších medzinárodných projektov, i ďalšie možnosti absolvovať štúdium alebo jeho časť na prestížnych pracoviskách v zahraničí. Je to prijatie do európskeho elitného klubu technických univerzít,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT) založila Európska komisia v roku 2008. Postupne vytvoril niekoľko Centier pre vzdelávanie a inovácie zameraných na klímu, zdravotníctvo, informačné technológie a v roku 2014 aj na oblasť surovín a materiálov. Dôraz kladie na spojenie výskumu, vzdelávania a praxe – členmi sú vedecké inštitúcie, univerzity aj podniky. Členom ponúka možnosť zapojiť sa do výskumu na základe výziev, ale aj stáže či kratšie študijné aj doktorandské pobyty.

EIT Raw Materials sa zameriava na suroviny a materiály v celom procese – od prieskumu a ťažby, cez spracovanie, recyklovanie, až po nahrádzanie nerastných surovín novými materiálmi získanými na základe výskumu v oblasti chémie. Cieľom je znižovanie závislosti európskeho spracovateľského priemyslu na dodávkach zo zahraničia, posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom nových a udržateľných technológií v oblasti produkcie a zušľachťovania minerálov, recyklácie produktov a nahrádzaním kritických surovín vo výrobe.

„Vítame vás ako nového pridruženého člena našej organizácie. EIT Raw Materials je najväčším a najsilenejším svetovým konzorciom v oblasti surovín a materiálov. Spolu s vami a ďalšími partnermi chceme rozvíjať európsky sektor materiálov, a to prostredníctvom podpory inovácií, vzdelávania študentov, rozvoja podnikov a startupov, a vývoja inovatívnych a trvalo udržateľných produktov a procesov,“ píše Karen Hanghøj, výkonná riaditeľka EIT Raw Materials v liste, potvrdzujúcom prijatie STU za člena.

 

STU a jej fakulty spolupracujú so stovkami výskumných organizácií vo svete. Vedcom a študentom to uľahčuje získavanie nových vedeckých poznatkov či zložitých technických riešení. „Sieťovanie“ so svetovými vedeckými tímami je v súčasnosti kľúčové pre úspech vo výskume. Napríklad minulý rok sa Slovensko stalo partnerom  Európskej vesmírnej agentúry ESA. Univerzity, študenti a firmy získali šancu zapájať sa do tendrov a grantov ESA. A Slovenská technická univerzita dnes už realizuje niekoľko vesmírnych výskumných projektov, napr. hľadá nový koncept získavania elektrickej energie z alfa častíc prítomných vo vesmíre.

Zdieľať na facebooku