Aký bol pracovný trh v roku 2015 a aké budú v roku 2016 najžiadanejšie pozície?

  Foto: Bigstock

22. 12. 2015 |

Ktoré odvetvia majú budúcnosť, a ktoré naopak menej? Personálna agentúra Grafton Recruitment analyzovala pracovný trh a označila najžiadanejšie pracovné pozície, po ktorých pravdepodobne zotrvá dopyt u zamestnávateľov aj v roku 2016.


Vzhľadom na globálnu situáciu a trendy možno označiť rok 2015 za turbulentný. Expandovali firmy s IT zameraním a zvýšil sa dopyt po pracovníkoch vo výrobe. „V roku 2015 dosiahol dopyt po zamestnancoch úroveň pred obdobím krízy. Trh práce zaznamenal výrazné oživenie,” uviedol Michal Batis, Branch Manager Bratislava.

Aké zmeny sa udiali v regiónoch?

Vplyvom nových investícií a vznikom projektov reagoval pracovný trh na aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska. V Trenčianskom kraji bol zaznamenaný vyšší záujem o špecialistov na technické pozície so zameraním na kvalitu, inžiniering, projektový manažment, výrobu, logistiku a lean. Výhodu majú kandidáti so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. „Veľmi vysoký záujem bol po výrobných pracovníkov na dočasné pridelenie i do kmeňového stavu,“ uviedol Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.

 

V bratislavskom regióne bol napríklad najväčší dopyt po administratívnych pracovníkoch s dobrou jazykovou vybavenosťou. Vo výrobnom sektore, najmä po skúsených inžinieroch v automotive výrobe.

 

Oblasť financií, SSC a BPO naďalej na vzostupe

V roku 2015 bol predpokladaný rast pozícii v oblasti starostlivosti o zákazníkov, HR a taktiež v účtovníctve. Predikcie sa naplnili. „Áno, toto odvetvie rástlo najmä vďaka novým menším centrám a rozširovaniu funkcií v aktuálnych centrách o kvalifikovanejšie role s väčšou pridanou hodnotou,” uviedol Michal Batis, Branch Manager Bratislava.

 

Medzi najčastejšie nároky na kandidátov patrila znalosť cudzích jazykov

Najčastejšou požiadavkou zo strany klientov boli znalosti cudzích jazykov a odborná prax. Firmy vo väčšine vyžadujú dobrú znalosť balíka MS Office a anglický jazyk. V prípade, že sa vyžaduje druhý cudzí jazyk, požadované sú nemčina či francúzština. Požiadavky po znalostiach cudzích jazykov sú trendom, ktorý sa významne nemení.

„Aj v roku 2015 pretrvávajú nároky na počítačové zručnosti, hlavne na prácu s pokročilými funkciami excelu. Pridanou hodnotou je skúsenosť v SAP-e, prípadne v inom informačnom systéme, ktorý klienti využívajú,” uviedla Anna Ričányová, Branch manager Košice.

Pri juniorských profiloch je preferovaná prax počas štúdia, účasť na zahraničných študijných pobytoch či akékoľvek aktivity, ktoré by ich zvýhodnili pred ich rovesníkmi.

 

Predpovedané TOP pozície v roku 2015 sa naplnili

 

Žiadané oblasti a pozície v roku 2015:

  • Strojársky priemysel – špecialisti inžinieringu rovnako ako odborníci v oblasti procesnej kvality, procesní inžinieri a konštruktéri. Všeobecne boli žiadané pozície ako elektroúdržbár, elektrotechnik, nastavovač, zoraďovač strojov, naďalej bude pozvoľne rásť dopyt po zručných, výrobných pracovníkoch

  • Informačné technológie – iOS a Androis developeri, ako aj Java a .NET developeri

  • Ekonomika a účtovníctvo - procesné pozície v oblasti čiastkového účtovníctva, skúsenosti s projektmi a transfermi už komplikovanejších funkcií, administratívne pozície s aktívnym využitím nemeckého jazyka, pozície v oblasti zákazníckeho servisu s jazykovou kombináciou AJ + iný svetový jazyk (najmä RJ, NJ, FJ, ŠJ). Vzostup v tomto sektore je najmä na východnom Slovensku a to v oblasti zákazníckeho servisu, call centier a pod.

  • Obchod – technicko-obchodní špecialisti

 

Ktoré pozície budú v roku 2016 podľa personalistov žiadané?

„Rok 2016 bude kopírovať rok 2015. Predpokladáme, že viaceré spoločnosti budú mať tendenciu inovovať výrobný proces s cieľom dosiahnuť vyššiu automatizáciu výroby, s dôrazom na Lean výrobu a optimalizovať procesy. Očakávame preto dopyt po procesných inžinieroch, kvalitároch či projektových manažéroch,“ uviedol Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.

Personalisti v Bratislavskom regióne očakávajú, že na vzostupe bude naďalej oblasť IT, kde bude pretrvávajúci dopyt po .NET developeroch, iOS a Android developeroch. SSC a BPO sektor naďalej rastie a firmy budú hľadať lídrov a jazykových špecialistov. Vo výrobe predpokladajú na vzostupe pozície v R & D (výskum a vývoj). Tento dopyt je totožný s potrebami zamestnávateľov aj na východnom Slovensku. V Košiciach budú v budúcom roku jednoznačne žiadaní designeri do R &D vývojových centier.

Zo súčasných trendov v Košickom kraji vyplýva, že úvod budúceho roka sa bude niesť v znamení špecialistov strategického nákupu green field projektov. V oblasti IT pozícií bude dominovať, ako aj v Bratislavskom kraji, dopyt po senior Java Developeroch, Android a iOS developeroch. Do popredia sa dostávajú Project manageri so skúsenosťami Scrum metodológie.

 

O ktoré profesie záujem nebude?

Všeobecne budú mať problém uplatniť sa na trhu práce kandidáti s netechnickým vzdelaním bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka. S ťažkosťami si budú hľadať zamestnanie absolventi nepreferovaných študijných odborov typu sociálna práca, environmentálny manažment, bezpečnostný manažment, animátor voľného času, cestovný ruch, verejná správa či masmediálna komunikácia. Pretrvávajúci problém je každoročne s množstvom absolventov právnických a psychologických smerov.

„Predpokladáme mierny pokles v oblasti obchodu a retailu, keďže tento sektor sa rozvíjal najmä v tomto roku a trh sa mierne spomalí,”uviedol Michal Batis, Branch Manager Bratislava.

Čítajte viac o téme: Kariéra
Zdieľať na facebooku