Informatici sa dočkali nových ául na FIIT STU

  Foto: FIIT STU

Bratislava, 2. decembra 2015 - Do dokončenej budovy Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) pribudne po dvoch rokoch prevádzky nová Veľká a Malá aula FIIT STU. S celkovou kapacitou 540 miest a zaujímavým interiérom poskytnú priestor výučbe ako i odborným prednáškam.


Veľkú a Malú aulu FIIT STU odovzdával študentom dekan FIIT STU, Pavel Čičák, ktorému práve v tento deň končí funkčné obdobie. „Som rád, že môžem práve dnes odovzdať fakulte a všetkým študentom tieto nové priestory. Ich prevádzka nám umožní výrazne skvalitniť výučbu a zlepšiť študentom komfort počas ich pôsobenia na škole,“ uviedol.

Auly otvárala fakulta za účasti predsedu NR SR Petra Pellegriniho i Ministra školstva SR Juraja Draxlera. Vo svojom príhovore vyjadril predseda NR SR Peter Pellegrini presvedčenie, že nové priestory FIIT STU ešte väčšmi napomôžu k udržaniu tempa, ktorým sa fakulta v súčasnosti rozvíja. „Tých možností, ktorými Vaša fakulta prekypuje, je dnes hneď niekoľko: je to predovšetkým jej potenciál rozvíjať inovatívne sektory ekonomiky, na čo nadväzuje ďalší nevyhnutný predpoklad pre udržanie zamestnanosti či dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska. Rád by som preto vyslovil želanie, aby sa Slovenská technická univerzita v Bratislave stala pre ostatné vysoké školy vzorom. Práve budovanie takýchto úspešných projektov v rámci Slovenska by umožnilo vytvárať lepšie podmienky pre vyššiu zamestnanosť v jednotlivých regiónoch našej krajiny,“ uviedol Peter Pellegrini.

 

FIIT STU dnes zároveň uviedla do prevádzky nové Dátové centrum s kompletným cloudovým riešením. Spoločne s dokončenými odbornými laboratóriami a novým opláštením susednej FEI STU, sú súčasťou Univerzitného vedeckého parku STU Mlynská dolina (UVP STU).

 

Dátové centrum FIIT STU

Dátové centrum s 736 výpočtovými jadrami poskytuje pre cloud viac ako 10 TB operačnej pamäte RAM a úložné systémy viac ako 100 TB hrubej kapacity. Cloudové riešenie budú využívať ako študenti FIIT STU tak i susediacej Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU).

Dodávateľom technológie a projektu celého dátového centra bola spoločnosť DATALAN, a.s. „Dátové centrum predstavuje kvalitné technologické zázemie pre laboratóriá a univerzitný výskum. Som rád, že sme sa mohli na tomto projekte spolupodieľať“, uviedol Marek Paščák, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN, a.s.

 

Dátové centrum obsahuje aj riešenie pre desktop cloud. Toto umožňuje súčasne nakonfigurovať až 2208 virtuálnych desktopov a na úrovni manažmentu je integrované s privátnym cloudom, čo umožňuje riadiť celý systém z jedného miesta.

Súčasťou DS je zároveň mobilná dátová sieť, ktorá bude využívaná na výskumné účely. Je realizovaná prioritne technológiami LTE, DVB v spojení s HBB. Jej súčasťou je aj kompatibilný komplexný systém pre výskum mobilných a fixných sietí, ako aj vývoj aplikácií pre mobilné siete, multimediálne siete a zariadenia.

 

Revitalizácia objektov FEI STU

Revitalizáciu objektov FEI STU v hodnote 10,6 milióna eur realizovala spoločnosť STRABAG. V rámci obnovy firma odstránila systémové poruchy stavby, budovy nanovo opláštila a zateplila, čím sa znížia náklady na energie a prevádzku. V rámci obnovy okien osadili aj inovatívne okenné fotovoltické moduly a na fakulte umiestnili solárne kolektory. Tieto inštálácie budú slúžiť aj na vedecké účely.

Okrem obnovy budov škola v rámci projektu obnovuje postupne aj laboratória a zariaďuje ich špičkovými prístrojmi. V Mlynskej doline, priamo na FEI STU, už sú nové prístroje v laboratóriu na výskum nanotechnológií a mikroelektroniky a čaká sa na dodanie prístrojov a zariadení pre ďalšie laboratória ako laboratórium mikrovlnných a optických systémov, mobilej siete 4. generácie (LTE) či laboratórium pre výskum elektromobility.

Zdieľať na facebooku