Premiér Heger navštívil nových účastníkov programu Teach for Slovakia aj talenty, ktoré sú našou budúcnosťou

Na  Letnú školu Teach for Slovakia nastúpilo vyše šesťdesiat detí.
Na Letnú školu Teach for Slovakia nastúpilo vyše šesťdesiat detí. / Foto: TFS

Bratislava, 28. júla - Na  Letnú školu Teach for Slovakia nastúpilo vyše šesťdesiat detí, ktoré sú rozdelené do troch tried. Jej aktuálnou témou je “Budúcnosť sú naše talenty”. Program vyučovania preto berie ohľad na rozvoj charakteru žiakov vo vytrvalosti, spolupráci a chuti objavovať. Deti vedú ôsmi noví účastníci 9. ročníka Teach for Slovakia.

Letná škola Teach for Slovakia sa koná v dňoch 18. júla až 29. júla v priestoroch ZŠ Riazanská v Bratislave, ktorá je aj partnerom Letnej školy a podporila ju aj Nadácia Volkswagen, ktorá podporuje Teach for Slovakia už 5 rokov.

 

Ako vyzerá deň na Letnej škole?

Deň na Letnej škole začína rannou komunitou, kde žiaci vo svojich triednych kolektívoch hovoria o tom, čo zažili a preberú aj plán dňa. Je to zároveň čas reflektovať svoje silné stránky a to, ako sa im darí v rozvoji kľúčových charakterových oblastí (vytrvalosť, spolupráca, chuť objavovať).

„Počas Letnej školy si účastníci z nášho leadership programu, ktorí v septembri nastupujú do škôl, sa školia ako pracovať s deťmi a ako si pripraviť pútavé hodiny. Na druhej strane je takáto forma letného vyučovania veľkou pomocou pre deti. Môžu si doplniť a upevniť znalosti učiva z uplynulého roka, byť medzi kamarátmi, udržať si denný režim aj počas prázdnin,“ hovorí Ivan Pružinec, riaditeľ  Teach for Slovakia.

Žiaci sa v priebehu dňa učia štyri predmety: matematika, angličtina, prírodné a humanitné vedy. Na každej hodine sa učiteľ zapojený do programu Teach for Slovakia sústredí na to, aby bolo vyučovanie čo najinteraktívnejšie, zohľadňovalo potreby jednotlivých žiakov a aby obsah hodiny spĺňal aj potrebné akademické štandardy.

Po vyučovacích hodinách, ktoré majú klasickú dĺžku 45 minút, majú deti možnosť stráviť popoludnie na záujmovom krúžku. Tie vedú dobrovoľníci zo širšej komunity Teach for Slovakia. Ponuka krúžkov je pestrá: šport, tanec, finančná akadémia, kreatívne písanie, herný krúžok, kritické myslenie, bádateľský krúžok.

 

Premiér Eduard Heger a deti na Letnej škole. / Zdroj: TFS

 

Zmysel Letnej školy?

Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok boli hosťami na Letnej škole viaceré vzácne návštevy.  Osobne prišiel pozdraviť nových účastníkov a aj deti premiér Eduard Heger a tiež Ivan Juráš poradca ministra školstva.

“Je úžasné vidieť deti z rôzneho sociálneho prostredia ako spoločne pracujú s vysokým nasadením a záujmom v triedach aj počas prázdnin. Rovnako oceňujem profesionalitu ľudí z Teach for Slovakia v realizácii Letnej školy a ich dlhodobý prínos pre celý systém školstva. Je dôležité, aby sme zaviedli systémovú podporu overených inovácií do školstva, ktoré znamenajú dlhodobý pozitívny prínos pre Slovensko,” povedal predseda vlády, Eduard Heger počas svojej návštevy Letnej školy.

"Program Teach for Slovakia je jeden z programov, ktorý má nepochybne pozitívny vplyv na deti, s ktorými pracuje, na školy kde sa realizuje a dokonca aj na samotný rezort školstva, v ktorom dnes pôsobia viacerí ľudia z programu Teach for Slovakia. Ministerstvo školstva spolupracuje s Teach for Slovakia,  ďalšími organizáciami z neziskového sektora a Úradom vlády na vytvorení cesty pre vyvážené a konštruktívne partnerstvo v oblasti systémových inovácií vo vzdelávaní. Som presvedčený, že takéto partnerstvo má veľký zmysel a verím, že prinesie silné impulzy, ktoré ešte zvýraznia účinky viacerých významných reformných zmien, ktoré ministerstvo v poslednom období urobilo,“ povedal poradca ministra školstva Ivan Juráš. 

Nadácia Volkswagen sa rozhodla podporiť aj Letnú školu: “Nadácia Volkswagen Slovakia sa dlhodobo venuje podpore vzdelávania pod mottom Vedomosti tvoria budúcnosť. Od svojho vzniku v roku 2008, na podporu vzdelávania a pomoc znevýhodneným vyčlenila už viac ako 10 miliónov eur. S organizáciou Teach for Slovakia úspešne spolupracujeme už piaty rok a jej letnú školu podporujeme najmä pre jej zmysluplnosť a dôležitosť pre fungovanie celého programu. Práve vzdelávanie a rozvoj budúcich lídrov v školstve považujeme  za kľúčové pre pozitívnu a systematickú zmenu vzdelávacieho systému na Slovensku“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. 

„Zatiaľ máme veľmi pozitívne reakcie od rodičov. Máme tu aj žiakov, ktorí sa k nám v lete vracajú už tretí rok. Snažíme sa zabezpečiť deťom bezpečné a podnetné prostredie, aby ich vzdelanie bavilo,“ dodáva Marta Hlavatá.

 

Inšpirácia aj pre ministerstvo školstva

Na konci prvej vlny pandémii koronavírusu na jar 2020, keď museli byť zavreté školy na niekoľko mesiacov, prišlo ministerstvo školstva s návrhom celoplošne organizovať letné školy. Tie sa odvtedy realizujú každé leto na mnohých školách.

V Teach for Slovakia sa priebehu rokov nahromadili skúsenosti, ktoré v kombinácii s know-how z medzinárodnej siete Teach for All, boli veľkou pomocou v tejto situácii. „Mali sme konštruktívne diskusie na rôznych úrovniach ministerstva a jeho organizácií práve o letných školách,“ hovorí Roman Veverka, šéfkoordinátor spolupráce s partnerskými školami Teach for Slovakia.

„Považujeme za vynikajúce, že ľudia, ktorí riadia tento rezort chceli vedieť, ako robíme našu letnú školu od roku 2014. Najviac sa spolupráca rozvinula v prípade  Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), kde sme po rozhovoroch s jeho riaditeľkou  identifikovali dve formy spolupráce: jednak na metodickej a organizačnej príprave, ponúkli sme k dispozícii naše materiály, hlavne kurikulá predmetov, ktoré vyučujeme na našich letných školách a tiež odbornú pomoc našich zamestnancov, ktorí sú k dispozícii pre konzultácie a účasť v pracovných skupinách,“ pokračuje Roman Veverka.

 


Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 60 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová, program získal podporu na školský rok 2021-22 aj z Úradu vlády a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Jana Bavoľárová, riaditeľka školy na ZŠ Budimír,, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod o.z. Manageria.

Cieľom programu Teach for Slovakia nie je iba pomôcť zlepšiť pár desiatok škôl, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Medzinárodný model Teach for All, (na Slovensku pod značkou Teach for Slovakia) chce túto zmenu  dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v školstve a spoločnosti, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien. Viac o programe www.teachforslovakia.sk 

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku