Trnavská univerzita otvorila prvé simulačné centrum pre výučbu budúcich zdravotných sestier

Foto: TRUNI
Trnavská univerzita otvorila prvé simulačné centrum pre výučbu budúcich zdravotných sestier. / Foto: TRUNI

2.6.2022 - Ide o prvý simulátor pre štúdium ošetrovateľstva na Slovensku. Trnavská univerzita sa tak zaraďuje medzi európsku špičku vo vzdelávaní v nelekárskych zdravotníckych odboroch. 

 

V trnavskom Telemedicínskom simulačnom centrum (TSC) nájdete virtuálneho pacienta, na ktorom je možné sledovať vybrané fyziologické funkcie, akými sú EKG, glykémia, saturácia kyslíkom či krvný tlak. Systém zároveň umožňuje rozširovať množinu monitorovaných funkcií podľa potreby vzdelávacieho procesu a dostupných senzorov. Všetky hodnoty fyziologických funkcií sa prenášajú bezdrôtovo do mobilného telefónu alebo počítača. Nechýba ani simulácia staroby.

 

Na simulátore sa detailne zbierajú dáta zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je, aby budúce zdravotné sestry ovládali štandardizované diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské postupy. Priestory TSC pozostávajú z miestnosti, v ktorej sú umiestnené pacientske simulátory, z kontrolnej miestnosti, z ktorej bude vyučujúci sledovať prácu študenta a z debriefingovej miestnosti, kde pedagógovia poskytnú svojim študentom spätnú väzbu. 

 

Telemedicínske simulačné centrum sa vybudovalo z vlastných zdrojov fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI a s finančnou podporou ministerstva školstva (200-tisíc eur) a Trnavského samosprávneho kraja (13 000 eur). Zámerom Trnavskej univerzity je centrum aj naďalej rozširovať a vylepšovať.


Zdieľať na facebooku