Ľ. Paulis: Registrácia na získanie štipendia na štúdium na vysokej škole je spustená

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 4. mája (TASR) - Registrácia na získanie štipendia na vysokej škole na Slovensku je spustená. Ide o motivačné štipendium pre najlepších maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať doma na Slovensku. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.  
      

Tohtoroční maturanti, ktorí zostanú študovať na vysokej škole na Slovensku, môžu získať nové štipendium vo výške 9000 eur. Paulis informoval, že do konca mája musia vyplniť registračný formulár na adrese: www.stipendia.portalvs.sk. "Do konca augusta do systému nahrať potrebné prílohy. V septembri začať študovať na vysokej škole na Slovensku. Priebežný poradovník uchádzačov o štipendium bude uverejnený už v júni a konečný zoznam v októbri," vysvetlil Paulis.
      

Na webe štipendia sa uvádza, že úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok. Vyplácané bude počas desiatich mesiacov vo výške 300 eur. Nárok na štipendium bude mať uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia, teda spolu pôjde o sumu 9000 eur. Cieľom štipendijnej podpory je motivovať talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou.
      

V tomto roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Prvou sú najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, druhú skupinu tvoria nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Zdieľať na facebooku