STU čaká optimalizácia, navrhne ju Ekonomická univerzita v Bratislave

  Foto: Unsplash

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave čaká procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí – celouniverzitných pracovísk a fakúlt. Jeho výsledkom má byť súbor analýz, modelov a návrhy optimalizácie procesov a organizačnej štruktúry. Vypracuje ho Ekonomická univerzita v Bratislave. Zmluvu ešte 28. apríla podpísali rektori Oliver Moravčík a Ferdinand Daňo.
      

Ekonomická univerzita podľa zmluvy dodá do konca roka analytický projekt Procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí (celouniverzitných pracovísk a fakúlt) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V jeho rámci vypracuje organizačný model súčasného stavu rektorátu a súčastí a tiež ich procesný model. Ako sa uvádza na webe STU, spracuje tiež analýzy aktuálnej organizačnej štruktúry a stavu procesov riadenia rektorátu a súčastí. Na základe takto získaných podkladov navrhne optimalizáciu procesov rektorátu a súčastí STU a súčasne aj zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré z návrhu optimalizácie procesov vyplynú.
      

"Ak chceme byť úspešní a konkurencieschopní, musíme byť efektívni. Osobitne to platí v aktuálnom zložitom období znižovania štátnej dotácie a prudkého zdražovania všetkých vstupov. Tieto analýzy a návrhy pomôžu vedeniu zefektívniť činnosť univerzity, ako sa zaviazalo pri svojom nástupe," skonštatoval rektor STU Oliver Moravčík. STU poskytne spracovateľom projektu potrebnú súčinnosť a informácie.
      

V dohodnutej cene 200.000 eur sú zahrnuté všetky náklady, ktoré bude mať Ekonomická univerzita v Bratislave s vypracovaním projektu. "Sme veľmi radi, že STU dala Ekonomickej univerzite v Bratislave dôveru spracovať tento projekt. Je to veľmi dobrý základ spolupráce, ktorá sa rozbieha aj v ďalších oblastiach," uzavrel rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.

Zdieľať na facebooku