R. Redhammer: Vysoké školy začali tlmiť vzdelávanie v oblastiach s malým záujmom

Foto: Bigstock
Vysoké školy začali programovo utlmovať vzdelávanie v oblastiach, o ktoré bol u nich malý záujem. / Foto: Bigstock

Bratislava 30. apríla (TASR) - Vysoké školy začali programovo utlmovať vzdelávanie v oblastiach, o ktoré bol u nich malý záujem, povedal predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer. Súvisí to podľa neho aj so znižovaním financovania a prípravou na nové akreditácie. "Uchádzači o štúdium sa tak presúvajú na iné vysoké školy a pracoviská, o ktoré je väčší záujem a kde ich potom študuje viacej,“ vysvetlil s tým, že ide o žiadúcu koncentráciu vzdelávania.
      

Redhammer to uviedol aj v súvislosti so znepokojením, ktoré tlmočili na štvrtkovom (28. 4.) stretnutí na pôde rezortu školstva predstavitelia francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho veľvyslanectva. Obávajú sa poklesu možností vzdelávania týchto jazykov a kultúr v Slovenskej republike. Redhammer zdôraznil, že Slovensko má záujem na rozvoji vzdelávania a spolupráce aj v oblasti cudzích jazykov a kultúr. Pokles 19-ročných mladých ľudí za posledných 15 rokov sa však prejavuje aj v menšom počte uchádzačov o vysokoškolské štúdium celkovo.  
      

V odbore filológia je napríklad podľa SAAVŠ registrovaných 380 študijných programov vysokých škôl zameraných na cudzie jazyky a v učiteľských odboroch viac ako 220 programov. Z nich už asi jedna tretina nemá registrovaných žiadnych študentov.
      

„Veľmi podporujeme vysoké školy, aby vstupovali do spolupráce so zahraničnými vysokými školami, napríklad formou spoločných programov. V priamej previazanosti sa zvyšuje aj kvalita štúdia, študenti zažijú aj iné vzdelávanie, čo utužuje aj vzájomné medzinárodné porozumenie,“ povedal Redhammer.
      

Podľa priebežných informácií vysoké školy plánujú zrušiť cez prázdniny viac ako tisíc neperspektívnych študijných programov. Do 1. septembra 2022 tak už majú ponúkať len také, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky akreditačných štandardov. Po zrušení asi tisíc programov v minulom roku ide o zmenšenie celkového počtu asi o tretinu.

Zdieľať na facebooku