IVP: Najviac študentov odišlo na vysoké školy v zahraničí z okresov veľkých krajských miest

  Foto: Bigstock

Bratislava 15. decembra (TASR) – Najviac študentov odišlo na vysoké školy v zahraničí z okresov veľkých krajských miest a niektorých okresov hraničiacich s Českou republikou. Z okresov Senica, Malacky a Myjava odišlo do zahraničia viac ako 16 percent maturantov. Vyplýva to z komentára Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) s názvom Odliv mozgov II: Za siedmimi horami, ktorý reprezentuje charakteristiky maturantov 2018, ktorí sa rozhodli študovať v zahraničí. TASR o tom informovala generálna riaditeľka IVP Zuzana Baranovičová.
      

Z maturantov, ktorí sa rozhodli študovať na vysokej škole, odišlo za štúdiom do zahraničia od 12 percent (2012) do 17 percent (2018) študentov. V rámci SR existujú medzi regiónmi výrazné rozdiely v podiele odchádzajúcich maturantov na vysoké školy do zahraničia. Najmenej žiakov odišlo zo škôl v okresoch východného Slovenska a niektorých okresoch južného Slovenska. Z Gelnice, Poltáru a Detvy odišlo menej ako jedno percento maturantov.
      

IVP konštatuje, že prístup na vysoké školy (v SR alebo zahraničí) je vo veľkej miere predurčený príjmom domácnosti. Z piatich percent domácností maturantov s najnižšími príjmami študuje na vysokých školách v SR alebo zahraničí necelá polovica (45 percent) maturantov. Tento podiel stúpa s vyššími príjmami domácnosti. Z piatich percent domácností s najvyššími príjmami študuje na vysokých školách 79 percent maturantov.  
      

Vyššie vzdelanie rodičov maturantov je spojené s vyššou pravdepodobnosťou štúdia na vysokej škole v SR aj s vyššou pravdepodobnosťou štúdia v zahraničí. Najvyšší podiel študujúcich na vysokých školách v zahraničí (19 percent) dosahujú podľa analytikov  maturanti, ktorí majú aspoň jedného rodiča s vysokoškolským vzdelaním. Naopak iba menej ako päť percent maturantov, ktorých najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov je stredoškolské bez maturity, odišlo študovať na zahraničné vysoké školy.
      

Na vysoké školy v zahraničí odchádzali v najväčšej miere maturanti z bilingválnych škôl a osemročných gymnázií. Z bilingválnych gymnázií a bilingválnych stredných odborných škôl pokračovalo na vysokých školách 51 percent maturantov v SR a 31 percent v zahraničí. Z osemročných gymnázií pokračovalo v štúdiu na vysokých školách 59 percent maturantov v SR a 28 percent v zahraničí.

Zdieľať na facebooku