Virtuálna mobilita a výmeny študentov môžu byť odpoveďou na pandémiu

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 9. decembra (TASR) - Virtuálna mobilita a virtuálne výmeny sú príležitosťou na zvýšenie medzinárodného charakteru slovenských vysokých škôl. Zároveň ponúkajú zahraničnú skúsenosť študentom a zamestnancom aj v čase pandémie, keď nemôžu vycestovať za štúdiom alebo stážou do zahraničia. Vyplýva to z výsledkov projektu, na ktorom spolupracovali Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a experti viacerých európskych vysokých škôl. Skúsenosť s virtuálnou mobilitou alebo výmenou má len päť percent študentov.  
      


Projekt skúmal internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility a výmeny. Jeho cieľom bolo nastaviť štandardy a vypracovať súbor odporúčaní pre slovenské vysoké školy. "Pandemické obmedzenia by mohli v strednodobom horizonte ohroziť programy študentskej mobility, akým je napríklad aj obľúbený ERASMUS. Našťastie dnes už máme technológie, ktoré umožňujú aj v týchto podmienkach rozvíjať mobilitu a výmeny študentov – nie však fyzicky, ale virtuálne. Chceli sme preto zistiť, ako sa medzinárodná virtuálna mobilita využíva v slovenskom vysokoškolskom priestore," povedala projektová manažérka Lucia Vilčeková.
      

Len päť percent študentov slovenských vysokých škôl má skúsenosť s virtuálnou mobilitou alebo výmenou, pričom 57 percent respondentov uviedlo, že ich vysoké školy tento typ aktivít vôbec neponúkajú. Študenti, ktorí absolvovali medzinárodnú virtuálnu mobilitu alebo výmenu vo forme virtuálneho štúdia, kurzu alebo stáže, označili za hlavné prínosy multikultúrnosť, nové poznatky, možnosť študovať na zahraničnej škole z pohodlia domova a zlepšenie jazykových zručností. Naopak, mnohým chýbal osobný kontakt, museli riešiť problémy s technickým zabezpečením či čeliť pocitu samoty.
      

V prípade zamestnancov vysokých škôl 9,8 percenta respondentov uviedlo, že majú skúsenosť s virtuálnou mobilitou alebo výmenou. Najčastejšie išlo o účasť na medzinárodných projektoch a konferenciách. "Virtuálnu mobilitu a virtuálnu výmenu treba vo vysokoškolskom priestore vnímať v kontexte ich nesporného potenciálu pre zintenzívnenie procesov internacionalizácie doma. Nemajú ambíciu nahradiť fyzickú mobilitu. Virtuálna mobilita predstavuje skôr komplementárny prvok medzinárodnej výmeny, ktorý flexibilne zareagoval na zmeny súvisiace s rozmachom v oblasti informačno-komunikačných technológií a nástupom pandémie ochorenia COVID-19," povedal prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu na Technickej univerzite v Košiciach Radovan Hudák.
      

Odporúčania, ktoré vychádzajú zo záverov prieskumu a pripomienok zahraničných expertov, sú adresované vysokým školám ako sprostredkovateľom mobilít a výmen. Experti im odporúčajú zintenzívniť propagáciu, zjednodušiť administratívu a začleniť absolvovanie (virtuálnej) mobility, respektíve výmeny do povinného kurikula.

Zdieľať na facebooku