Nová vizuálna identita UCM v Trnave prináša koncept s odkazom na hlaholiku

Zdroj: UCM
Nová vizuálna identita UCM v Trnave prináša koncept s odkazom na hlaholiku / Zdroj: UCM

Trnava 22. novembra (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave má novú vizuálnu identitu. Tvorí ju logo, na mieru vytvorené písmo, inšpirované hlaholikou, farebnosť a nové dizajnové prvky. Spája tradíciu sv. Cyrila a Metoda a odkazuje na kráľovské mesto Trnava. Informovala o tom PR UCM Jana Štefánková.
      

Kľúčovým prvkom novej vizuálnej identity univerzity je písmo, ktoré priniesli na Veľkú Moravu sv. Cyril a Metod. Z neho vychádza aj logo, pozostávajúce zo skratky názvu univerzity a korunky, umiestnenej nad písmenom U, čo je odkazom na históriu kráľovského mesta Trnava. „Cieľom je odlíšiť sa a vytvoriť moderný, nadčasový, jednoduchý a jedinečný vizuálny jazyk, ktorý by prezentoval univerzitu a jednotlivé jej fakulty,“ uviedla Vladimíra Jurišová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá proces tvorby novej identity koordinovala.
      

 

Stavebný princíp písma je založený na kontraste oblých a zrezaných tvarov, ktoré sú priamou reflexiou stavebného princípu hlaholiky. „Snahou tohto kontrastu je vniesť do textového prejavu odvahu a nezameniteľnosť vizuálnej informácie, ako odkazu na dielo solúnskych bratov," uviedol Jakub Oleš z agentúry GoBigname, ktorá sa na tvorbe identity podieľala.
      

Univerzitná identita sa bude požívať pri komunikácii samotnej univerzity a v administratívnej korešpondencii pod značkou UCM. Fakultnú identitu budú využívať fakulty na svoje vlastné marketingové aktivity a internú komunikáciu. Vyobrazenie patrónov školy, sv. Cyrila a Metoda, ktorí boli súčasťou predchádzajúceho loga, sa bude využívať vo forme pečate UCM, ktorá je symbolom prvých dvoch dekád od založenia univerzity. „Nová vizuálna identita je súčasťou viacerých zmien, ktorými UCM v posledných rokoch prechádza. Súvisia predovšetkým so skvalitňovaním vzdelávania, študijných programov, ale aj materiálneho vybavenia jednotlivých fakúlt a tiež priestorov a vybavenia pre študentov. Predstavuje to, o čo sa univerzita dlhodobo usiluje – byť modernou, atraktívnou a kvalitnou vzdelávacou inštitúciu vychádzajúcou z kľúčového historického odkazu našich predkov,“ uviedol rektor UCM Roman Boča.

Zdieľať na facebooku