Zástupcovia vysokých škôl a študenti budú podporovať zodpovedné reformy, ale očakávajú viac peňazí na verejné vysoké školy

  Foto: Pexels

Bratislava 14. októbra (TASR) - Reprezentácie vysokých škôl (VŠ) budú podporovať zodpovedné reformy, ale očakávajú navyšovanie výdavkov z národných zdrojov na verejné vysoké školstvo. Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl to uviedli v spoločnom vyhlásení k návrhu rozpočtu na verejné VŠ v roku 2022 v rámci pripravovaného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024. TASR o tom informovala Ľubica Benková zo Slovenskej rektorskej konferencie.
      

Vo vyhlásení uviedli, že podporujú reformy, ktorých cieľom je zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, zlepšenie riadenia vysokých škôl začlenením manažérskych princípov pri zachovaní akademickej samosprávy.
      

"Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné VŠ na rok 2022 o viac ako 27 miliónov eur, ktorý nasleduje po minuloročnom poklese vo výške 18 miliónov eur, však nevytvára podmienky pre realizáciu reforiem a ohrozuje nielen kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskum, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ale už aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl," poukázali vo svojom vyhlásení.  
      

Vysokoškolské reprezentácie tvrdia, že budú podporovať zodpovedné reformy, ale očakávajú navyšovanie výdavkov z národných zdrojov na verejné vysoké školstvo, ktoré je verejným statkom, aby vysoké školy mohli mladej generácii ponúknuť kvalitnú a udržateľnú infraštruktúru. "Potom by mladí ľudia neodchádzali za štúdiom do zahraničia, kde nakoniec ostávajú aj žiť a pracovať," poznamenali.
        

Poukázali tiež na to, že v súčasnosti už prebieha na vysokých školách reforma pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy viac otvárajú externému prostrediu a reflektujú potreby slovenskej spoločnosti. "Ďalšou z prebiehajúcich zmien je posilňovanie akademickej integrity. Predstavitelia väčšiny VŠ pristúpili tento týždeň k Deklarácii o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, čím zaviazali svoje inštitúcie plniť konkrétne záväzky," uzavreli v spoločnom vyhlásení.
      

Na krátenie rozpočtu VŠ poukázala v stredu (13.10.) aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Realizácia alebo upustenie od škrtov v rozpočte VŠ na rok 2021 a 2022 bude podľa odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR výsledkom rokovania s Ministerstvom financií SR.

Zdieľať na facebooku