SAAVŠ: Krátenie rozpočtu vysokých škôl znižuje atraktívnosť Slovenska pre mladých

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) upozorňuje na vážne hospodárske a sociálne riziká znižovania rozpočtu pre vysoké školy.
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) upozorňuje na vážne hospodárske a sociálne riziká znižovania rozpočtu pre vysoké školy. / Foto: Bigstock

Bratislava 13. októbra (TASR) – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) upozorňuje na vážne hospodárske a sociálne riziká znižovania rozpočtu pre vysoké školy. V návrhu štátneho rozpočtu sa podľa predsedu výkonnej rady SAAVŠ Roberta Redhammera počíta s medziročným poklesom o 27,2 milióna eur pre rok 2022, pritom už rozpočet na tento rok bol znížený o 18,2 milióna eur oproti roku 2020. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie.
      

Vysoké školstvo prechádza jednou z najväčších reforiem vyvolanou potrebou SR výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v zápase o mladú generáciu. Za ostatných 20 rokov stratilo Slovensko podľa slov Redhammera takmer 40 percent populácie 19-ročných, čo výrazne ohrozuje schopnosť vlastnej reprodukcie obyvateľstva, stabilitu ekonomiky a verejných zdrojov, ako aj napĺňanie sociálnych odvodových fondov.
      

Redhammer uviedol, že v súčasnosti študuje podľa analýzy UNESCO zhruba 16 percent študentskej populácie SR v zahraničí. Podľa ostatnej správy OECD Slovensko vynakladalo na študenta v dolároch prepočítaných na paritu kúpnej sily len 71 percent priemeru OECD a EÚ. "Krajiny, kam odchádza najväčšia časť našich študentov, výrazne vyššie financujú vysoké školy. Ide napríklad o Českú republiku, Veľkú Britániu či Dánsko," povedal Redhammer. Podľa jeho slov plánované škrty pozíciu Slovenska ešte zhoršia. Poukázal na to, že zároveň je ťažko očakávať od vysokých škôl porovnateľný alebo nadpriemerný výkon pri výrazne podpriemernom financovaní.
      

Na vysokých školách začali zmeny zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávania. Sústreďujú sa najmä na ciele vzdelávania, na študenta, jeho uplatniteľnosť v praxi po skončení, ale aj na to, aby vzdelávanie malo zmysel a prinášalo študentom hodnotu. Prvé akreditácie študijných programov podľa nových štandardov sa v týchto dňoch dokončujú. Po nich budú nasledovať systémové akreditácie každej vysokej školy.
      

Podľa Redhammera vysoké školy teraz potrebujú financie na reformy. "Na investície do zavádzania nových systémov kvality, na odstraňovanie nedostatkov a zlepšovanie kvality vzdelávania tak, aby mohli čeliť zostrujúcej sa medzinárodnej konkurencii a pomôcť Slovensku vytvárať atraktívne prostredie pre mladé talenty," povedal predseda výkonnej rady SAAVŠ. Znižovanie financovania verejných vysokých škôl, ako tvrdí Redhammer, ohrozuje dosahovanie týchto cieľov. Vyzval preto na prehodnotenie krátenia rozpočtu pre verejné vysoké školy. Poznamenal, že na vysoké školstvo by malo ísť omnoho viac financií, ako je v terajšom návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rok. V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 má ísť na vysoké školstvo viac ako 923 miliónov eur.

Zdieľať na facebooku