Trnavská univerzita v Trnave dosiahla úspech v medzinárodnom rankingu

Trnavská univerzita v Trnave dosiahla úspech v medzinárodnom rankingu U-Multirank.
Trnavská univerzita v Trnave dosiahla úspech v medzinárodnom rankingu U-Multirank. / Foto: Bigstock

Trnava 7. októbra (TASR) – Trnavská univerzita (TU) v Trnave sa podľa výsledkov aktuálneho ôsmeho vydania U-Multirank, ktorý je celosvetovou rankingovou platformou vytvorenou Európskou komisiou, umiestnila spomedzi siedmich zapojených slovenských univerzít na prvom mieste. V rebríčku zapojených dvadsiatich slovenských a českých univerzít obsadila ako najvyššie umiestnená slovenská univerzita piate miesto. Informoval o tom hovorca TU Matúš Demko.
      

U-Multirank sa zameriava na päť dimenzií - štúdium, výskum, prenos poznatkov, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. V edícií 2021 boli vyhodnotené výsledky 1948 vysokoškolských inštitúcií z 97 krajín sveta. Platforma kombinuje inštitucionálne rebríčky a rebríčky odborov založené na jednotlivých disciplínach, čím umožňuje vytvárať užívateľovi personalizovaný pohľad, identifikovať a porovnávať univerzity s podobným profilom či poslaním.
       

„K celkovému úspechu umiestnenia TU prispeli dlhodobo pozitívne hodnotené ukazovatele a dosiahnutie najlepšej A známky za interdisciplinárne publikácie, odborné publikácie, spoločné publikácie s partnermi, medzinárodné spoločné publikácie, regionálne spoločné publikácie, za absolventov magisterského štúdia pracujúcich v regióne, ako aj B hodnotenie, ktoré dosiahla TU za podiel úspešných absolventov magisterského štúdia, absolvovanie štúdia načas, publikácie s otvoreným prístupom, ako aj v novom ukazovateli rodovej rovnováhy,“ konštatovala Adriana Krupová z oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality TU. Ďalším dôvodom úspešnosti je aj zapájanie sa odborov z jednotlivých fakúlt TU. Svoje podklady pre vyplnenie odborového dotazníka poskytli odbory ošetrovateľstvo, psychológia a sociálna práca.  
      

V Európe porovnáva U-Multirank edícia 2021 až 1101 univerzít. TU dosiahla v tomto rebríčku 329. miesto. Najvyššie inštitucionálne umiestnenie dosiahli ETH Zürich zo Švajčiarska, École Centrale de Nantes z Francúzska a fínska Aalto University.
      

U-Multirank v každej edícii vytvára aj súbor špecificky zameraných rebríčkov, berúc do úvahy vybrané ukazovatele. Zaujímavosťou tohto vydania je, že napriek situácii s ochorením COVID-19 sa pozornosť sústredila na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa najviac angažujú v spolupráci s inými univerzitami, podnikmi a spoločnosťou a analyzoval sa vplyv takejto spolupráce na celkový výkon univerzít. „TU v tomto indexe významne uspela, keď z piatich indikátorov dosiahla až štyri hodnotenia A a spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave sa ako jediné dve univerzity zo Slovenska dostali medzi najlepšie spolupracujúce inštitúcie,“ doplnila Krupová.
 

Zdieľať na facebooku