Slávnostné otvorenie nového akademického roka na UK aj STU bude on-line formou

  Foto: Pexels

Bratislava 20. septembra (TASR) – Pondelkové slávnostné otvorenie nového akademického roka 2021/2022 na Univerzite Komenského (UK) a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa uskutoční on-line formou. Informujú o tom univerzity na svojich weboch.
      

Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita nazvala podujatie AmosFest 2021 so začiatkom o 11.00 h. Začne sa príhovorom rektora UK Mareka Števčeka, ktorý zároveň otvorí akademický rok 2021/2022. Nasledovať budú diskusie, prezentácia študentských spolkov a koncerty.
      

Nový akademický rok je tiež rokom novej vizuálnej identity UK. "Univerzita spolu s jej fakultami a súčasťami bude používať nové logá a novú vizuálnu identitu. Aj o tom bude reč na AmosFeste," doplnila hovorkyňa UK Lenka Miller.
      

"Naučili sme sa za ostatné tri semestre mnohé, a zvládli sme to lepšie ako ktokoľvek iný. Zostaňme na tejto trajektórii, prosím, i naďalej. Neľutujme sa, neprekárajme dobu, v ktorej žijeme, ale pokúsme sa ju urobiť znesiteľnejšou, a tým i samých seba lepšími," povedal pri príležitosti otvorenia akademického roka rektor UK Marek Števček. V novom roku univerzita očakáva nástup takmer 25.000 študentov všetkých stupňov štúdia, z ktorých približne 3200 je zo zahraničia. Ide o vyššie počty ako v minulom roku, ale konečné čísla budú známe až koncom októbra aj preto, že zápisy na fakultách sa stále realizujú. Najviac prvákov nastupuje na Prírodovedeckú a Filozofickú fakultu UK. Najviac zahraničných študentov pochádza z Nemecka, Ukrajiny, Nórska, Rakúska a Iránu.
      

Výučba na fakultách UK sa bude v zimnom semestri realizovať rôzne v závislosti od rozhodnutia dekanov. Právnická fakulta UK zvolila len on-line metódu vzdelávania. Inde bude kombinovaná výučba – prednášky budú zorganizované dištančne a praktická výučba ako cvičenia, semináre, stáže či praxe sa uskutočnia prezenčne. Fakulty s menším počtom študentov sa rozhodli pre prezenčnú metódu.
      

Semafor výučby pre UK pripúšťa v zelenej a oranžovej fáze maximálne 50 osôb v miestnosti, v červenej fáze znižuje počet osôb v miestnosti na 20 a od bordovej fázy umožňuje prezenčne vyučovať len nevyhnutné predmety. Niektoré fakulty sa snažia praktické predmety, ktoré si vyžadujú prezenčnú formu, zorganizovať hneď na začiatku semestra.
      

Slávnostné otvorenie nového akademického roka sa uskutoční od 10.00 h aj na STU. Pre obmedzenia, ktoré vyplývajú z protiepidemických opatrení, bude mať otvorenie roka on-line.
      

Na viacerých univerzitách na Slovensku sa začína v pondelok nový akademický rok 2021/2022. Aj tento rok ho poznačí pandémia nového koronavírusu. Na niektorých fakultách univerzít či vysokých škôl sa bude vyučovať prezenčne, iné budú celý zimný semester v dištančnom režime alebo si zvolili takzvaný hybridný spôsob. Ide o  kombináciu prezenčného a dištančného spôsobu vyučovania.

Zdieľať na facebooku