ÚVZ vydal usmernenie pre VŠ a univerzity k prezenčnej a dištančnej výučbe

  Foto: Unsplash

Bratislava 7. septembra (TASR) – Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenie k prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl (VŠ) a univerzít počas trvania pandémie ochorenia COVID-19. Platné je od pondelka (6. 9.). TASR o tom v utorok informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
      

Vysokým školám či univerzitám Mikas neodporúča realizovať slávnostné otvorenie nového akademického roka. Zápis do ročníka by sa mal realizovať dištančne. V prípade, že je zápis prezenčnou formou, apeluje na dodržiavanie protipandemických opatrení. Vzdelávanie a prezenčná výučba by sa mali odvíjať od pravidiel COVID automatu v danom regióne.
      

Štátne či záverečné skúšky odporúča realizovať dištančne, pri prezenčnej forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia v zmysle platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu.
      

Neodporúča zasadnutie akademického senátu, ale ani iné obdobné hromadné podujatia v školách prezenčnou formou. Usmernenie hovorí napríklad aj o tom, že fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou. Fakulty by sa tiež mali zapojiť do spolupráce pri sledovaní kontaktov v prípade epidemiologického vyšetrovania.
      

Samozrejmosťou by mal byť kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk, pravidelné vetranie priestorov a vykonávanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek a podobne. Chýbať by na školách nemali dezinfekčné stojany a bezdotykové dávkovače, zásobníky, papierové utierky v umyvárňach či napríklad v laboratóriách. Vhodné je tiež zabezpečiť pre zamestnancov fakulty osobné ochranné prostriedky.
      

Hlavný hygienik tiež zdôraznil dôležitosť očkovania študentov aj zamestnancov vysokých škôl a univerzít.
      

V zelených okresoch, teda v stupni monitoringu je podľa ÚVZ možné ubytovať študentov bez obmedzení. V ďalších stupňoch COVID automatu odporúča Mikas poskytovať ubytovanie len pre študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).
      

Odporúča tiež zákaz návštev osobám, ktoré nie sú ubytované na internátoch a študentských domovoch, ale aj zákaz návštev študentov z iných internátov alebo blokov. Obmedziť by sa mali aj návštevy medzi jednotlivými poschodiami a izbami na minimum, a to len v nutných prípadoch. Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. Platiť by mal nočný pokoj, a to v čase od 22.00 h do 6.00 h.
      

Za vhodné Mikas považuje zníženie kapacity študovní na polovicu miest umožnených na štúdium, no napríklad aj zákaz zhromažďovania sa v interiéri i exteriéri internátu alebo študentského domova.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku