UK v Bratislave neočakáva znížený záujem o ubytovanie na internátoch

  Foto: Bigstock

Bratislava 30. augusta (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave predpokladá, že výučba niektorých študijných programov bude v určitej miere v novom akademickom roku prebiehať dištančne. Neočakáva však znížený záujem o ubytovanie v jej internátoch. Študentom, ktorí z dôvodu dištančnej výučby v zimnom semestri nebudú mať záujem o ubytovanie, vyjde v ústrety. Pre študentov si pripravila usmernenia. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.
      

Do 31. augusta zverejnia fakulty UK v Bratislave režim výučby počas zimného semestra blížiaceho sa akademického roku. V prípade prezenčnej výučby je totiž potrebné plne akceptovať stanoviská príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
     

Takmer polovica študentov UK využíva možnosť ubytovania v jednom z jej ubytovacích zariadení. Už 2. septembra sa študenti, ktorým bolo ubytovanie na akademickom rok 2021/2022 pridelené, postupne začnú ubytovávať. Vedenie univerzity verí, že sa internáty podarí udržať otvorené čo najdlhšie, ideálne počas celého roka. Internáty tomu prispôsobili opatrenia, ako aj počty izolačných izieb. V prípade, že okres, v ktorom sa internát nachádza, prejde do stupňa rizika ostražitosť podľa takzvaného COVID automatu, internáty budú postupovať podľa schémy OTP. Znamená to, že vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované, testované alebo prekonali ochorenie COVID-19 podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
      

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava odsúhlasil podmienky realizácie prezenčnej výučby v zimnom semestri pre fakulty, ktoré pôsobia v Bratislavskom okrese. Podmienky prezenčnej výučby v závislosti od vývoja epidemickej situácie v Bratislave sumarizuje semafor výučby pre UK. V zelenej a oranžovej fáze pripúšťa maximálne 50 osôb v miestnosti, v červenej fáze znižuje počet osôb v miestnosti na 20 a od bordovej fázy umožňuje prezenčne vyučovať len nevyhnutné predmety.
      

Najväčšia slovenská univerzita tvrdí, že je pravdepodobné, že výučba niektorých študijných programov sa bude realizovať dištančne, v plnej či väčšej miere. Univerzita však neočakáva znížený záujem o ubytovanie v jej internátoch. "O ochorení COVID-19 už vieme viac a podnikli sme rôzne opatrenia na zníženie rizika nákazy. Náš prieskum navyše ukázal, že 82 percent ubytovaných študentov je očkovaných a ďalších 14 percent sa pred začiatkom semestra očkovať plánuje. Máme preto dôvod predpokladať, že internáty budú bezpečným miestom na štúdium," povedal rektor UK Marek Števček.
      

Študentom, ktorí z dôvodu dištančnej výučby v zimnom semestri nemajú záujem ubytovať sa na internátoch UK, vyjde univerzita v ústrety. Ak svoju rezerváciu zrušia do 15. septembra, internáty im vrátia kauciu aj cenu za ubytovanie a ich miesto automaticky pridelia ďalším záujemcom z poradovníka študentov UK. Ak sa študent ubytuje a do 30. septembra sa z dôvodu dištančnej výučby bude chcieť odubytovať, internát mu umožní zmluvu ukončiť, vráti mu alikvotnú časť ceny za ubytovanie a jeho miesto priradí ďalšiemu záujemcovi. Ak sa študent rozhodne ukončiť ubytovanie od 1. októbra, postupuje v súlade so zmluvou o ubytovaní.
 

Zdieľať na facebooku