Ministerstvo školstva hľadá hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl

Ministerstvo školstva hľadá hodnotiteľov pre eurofondové projekty.
Ministerstvo školstva hľadá hodnotiteľov pre eurofondové projekty. / Foto: Pexels

Bratislava 24. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ponúka odbornej verejnosti možnosť zapojenia sa do hodnotenia projektov vysokých škôl zameraných na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.
      

Týchto hodnotiteľov hľadá ministerstvo za účelom zabezpečenia transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí dopytovo-orientovanej výzvy s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Vzhľadom na charakter projektov je vítaná skúsenosť najmenej jeden rok so zavádzaním a/alebo posudzovaním systémov zabezpečovania kvality (nielen vysokých škôl, ale aj iných inštitúcií) a/alebo skúsenosti najmenej tri roky s hodnotením projektov zameraných na oblasť terciárneho vzdelávania bez ohľadu na zdroj financovania.
      

V prípade, že záujemcovia spĺňajú kritériá, ministerstvo uvíta ich žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov spolu so životopisom, popisom skúseností v dotknutých oblastiach, referenciami a dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
      

Pridelenie projektov na hodnotenie prebieha žrebovaním, samotný proces hodnotenia je realizovaný formou takzvaného dištančného hodnotenia, teda bez nutnosti fyzickej prítomnosti na ministerstve školstva. Výkon funkcie odborného hodnotiteľa je spojený aj s finančným ohodnotením. Pred začatím samotného odborného hodnotenia poskytne rezort školstva hodnotiteľovi podrobné školenie a podklady ku všetkým otázkam súvisiacim s predmetom a výkonom hodnotenia.

Zdieľať na facebooku