Mladí postdoktorandi sa môžu uchádzať o miesto na Univerzite Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave podporí výskum a vývoj mladých výskumných pracovníkov a mobilitu postdoktorandov celkovou sumou približne 700.000 eur.
Univerzita Komenského v Bratislave podporí výskum a vývoj mladých výskumných pracovníkov a mobilitu postdoktorandov celkovou sumou približne 700.000 eur. / Foto: Bigstock

Bratislava 22. júla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave podporí výskum a vývoj mladých výskumných pracovníkov a mobilitu postdoktorandov celkovou sumou približne 700.000 eur. Vyhlásila celkovo 21 voľných pozícií v rozličných vedných oblastiach, na ktoré sa môžu prihlásiť do 31. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.
      

Do výzvy sa môžu prihlásiť absolventi doktorandského štúdia do 35 rokov, ktorí obhájili dizertačnú prácu na inej vysokej škole, ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole najviac tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt. Tieto pobyty sa viažu na riešenie grantových projektov základného a aplikovaného výskumu alebo vývoja na fakultách.
      

"Ide o novú aktivitu UK, ktorú tento rok rozbiehame prvýkrát. Okrem podpory mladých výskumníkov je poslaním týchto pobytov aj zvýšiť atraktívnosť vedeckej kariéry. Verím, že novinka osloví aj vedcov zo zahraničia a podporíme mobilitu medzi vedeckými pracoviskami," uviedol prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť Jozef Masarik.
      

Každý postdoktorand môže získať podporu v maximálnej výške 27.375 eur počas celej doby riešenia projektu. Prostriedky sú určené na jeho mzdové náklady. Pracovný pomer sa uzatvorí na jeden rok s možnosťou predĺženia na dva roky s predpokladaným začiatkom od 1. októbra.

Zdieľať na facebooku