Žilinská univerzita v Žiline a SAV vytvorili vedecký klaster

  Foto: Bigstock

Žilina 19. júla (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Slovenská akadémia vied (SAV) podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je prepojiť skupiny vrcholových vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky. Spoluprácou chcú zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievať k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti vo forme vedeckého klastra. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
      

"Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom a podporili tak spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt i prosperitu krajiny," priblížila Valentovičová.
      

Ako zdôraznil rektor UNIZA Jozef Jandačka, vytvorenie spolupráce v rámci vedeckého klastra Žilina pomôže ku konkurencieschopnosti slovenskej vedy v medzinárodnom prostredí. "Verím, že skvelí študenti a šikovní výskumníci tak získajú viac motivácie a príležitostí na osobnostný a profesijný rozvoj," povedal.
      

Podpis memoranda považuje predseda SAV Pavol Šajgalík za nesmierne dôležitý hlavne pre SAV. "Žilinská univerzita v Žiline je inštitúcia, ktorá ma veľmi blízky vzťah k súkromného sektoru, k priemyslu. SAV bude od 1. januára 2022 transformovaná na verejnú výskumnú inštitúciu a skúsenosti, ktoré získame aj v rámci tohto memoranda, budú pre nás všetkých veľmi prospešné," zhodnotil.

Zdieľať na facebooku