Tehotenské štipendium bolo vyplatené vyše 600 študentkám

  Foto: Pexels

Bratislava 16. júla (TASR) - Tehotenské štipendium bolo vyplatené viac ako 600 študentkám v celkovej výške 160.000 eur. Štipendium sa vypláca aj počas letných prázdnin, v júli a auguste. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Výška tehotenského štipendia je legislatívne stanovená na 200 eur mesačne. "Tehotenské štipendium má slúžiť predovšetkým na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom stredoškolskej alebo vysokoškolskej študentky. Určené je však aj na zabezpečenie špeciálnych materiálnych potrieb a na prípravu narodenia dieťaťa, ako sú výdavky na stravu či ošatenie," uviedol rezort školstva.
      

Nárok na štipendium má podľa MŠVVaŠ tehotná študentka vysokej školy alebo plnoletá žiačka strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v SR. Priznáva sa na základe písomnej žiadosti žiačky alebo študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a potvrdenie Sociálnej poisťovne, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.
      

O priznaní tehotenského štipendia vysokoškoláčke rozhoduje rektor alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, dekan fakulty. V prípade stredoškoláčky ho priznáva riaditeľ školy, priblížilo ministerstvo.
 

Zdieľať na facebooku