Košický kraj pripravuje vybudovanie krajského kreatívneho centra za 12 mil. eur

Kreatívne centrum v Košiciach
Kreatívne centrum v Košiciach / Foto: Pexels

Košice 11. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje vybudovanie krajského kreatívneho centra. Aktuálne vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu objektu v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude sídliť. Odhadovaná cena stavebných prác je zhruba 12,7 milióna eur bez DPH.
      

„Predmetom zákazky sú stavebné práce, rekonštrukcia stavby v centre mesta tak, aby mohla poskytnúť priestory pre firmy, inštitúcie, obchodníkov a podobne v oblasti kreatívneho priemyslu, znalostnej ekonomiky, progresívnych technológií,“ uvádza sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Architektonické riešenie má upraviť budovu tak, aby bola rozčlenená na jednotlivé funkčné celky - bloky, ktoré je možné samostatne využívať, komplex poskytoval jednotlivým nájomcom centrálne služby a zároveň sa zachovali pamiatkarské hodnoty stavby pri jej plnej modernizácii. Lehota na predkladanie ponúk v súťaži je do 20. augusta, dĺžka trvania zákazky je 15 mesiacov.  
      

Kreatívne centrum Košického kraja je najväčšou investičnou akciou KSK v najbližších troch rokoch. Na jeho vytvorenie získal celkovo 18 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V januári KSK informoval, že na spolufinancovaní sa bude podieľať sumou takmer milión eur, z toho v tohtoročnom rozpočte je alokovaných 225.000 eur. Vďaka investícii sa zrekonštruujú existujúce budovy v areáli a pribudnú nové inovatívne technológie, ktoré pomôžu rozvíjať tvorivý potenciál umeleckých a kreatívnych odvetví v Košickom kraji.
      

Na Slovensku by mala vzniknúť sieť kreatívnych centier, ktoré majú vytvoriť priestor na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, poskytnúť možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, štart absolventov a rozvoj talentov. Zároveň prepoja vysoké školstvo a neziskové organizácie.

Zdieľať na facebooku