Prieskum: Odborne komunikovať v cudzom jazyku sa takmer vôbec neučí 52% študentov

Renáta Hall
Renáta Hall / Foto: Zuzana Gránska

Bratislava 6. júla (TASR) - Viac ako polovica študentov sa takmer vôbec neučí odborne komunikovať v anglickom alebo inom cudzom jazyku. Z prieskumu Akademická štvrťhodinka, ktorý realizovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) medzi vysokoškolákmi, vyplýva, že ide o 52 percent.
      

Analytička SAAVŠ Renáta Hall uviedla, že jednou z najčastejších požiadaviek zamestnávateľov na absolventov vysokých škôl je znalosť anglického jazyka. Poukázala na to, že to potvrdzuje aj analýza portálu Profesia.sk. "Na vysokých školách sa tomu venuje malá pozornosť. Len 15 percent študentov na vysokej škole sa venuje angličtine na väčšej časti predmetov," povedala Hall.
      

Z prieskumu vyplýva, že tretina (33 percent) študentov sa len v menšine predmetov učí odborne komunikovať v cudzom jazyku, deväť percent študentov tvrdí, že tak robia na väčšine predmetov. Šesť percent študentov uviedlo, že sa učí odborne komunikovať v anglickom alebo inom cudzom jazyku na takmer všetkých predmetoch.
      

SAAVŠ konštatuje, že ďalšou častou požiadavkou zamestnávateľov sú prenositeľné zručnosti, ako napríklad schopnosť pracovať v tíme, prezentačné schopnosti, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy či argumentovať. Tie sú však rozvíjanejšie v humanitných a spoločenských odboroch. "Väčšina týchto zručností je na Slovensku vnímaná ako doména spoločenských vied. Naopak, schopnosť chápať číselné údaje, tabuľky a grafy je takmer exkluzívne spájaná s odbormi, ktoré stavajú na matematike. Toto potvrdzujú aj odpovede študentov. Všetky tieto zručnosti sú však kľúčové naprieč sektormi. Aj umelec môže potrebovať urobiť si rozpočet svojho projektu, lekár by mal byť schopný odkomunikovať závažnú diagnózu či technik pracovať v tíme pri tvorbe komplexných riešení," uviedol analytik SAAVŠ Matej Bílik.
      

Do prieskumu Akademická štvrťhodinka sa zapojilo takmer 20.000 vysokoškolákov, čo predstavuje takmer 16 percent zo všetkých študentov na Slovensku. Zber dát sa uskutočnil od 30. apríla do 31. mája.

Zdieľať na facebooku