Na UK v Bratislave sa začali slávnostné promócie absolventov

V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa v pondelok po dvoch rokoch začali slávnostné promócie absolventov.
V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa v pondelok po dvoch rokoch začali slávnostné promócie absolventov. / Foto: uniba

 Bratislava 28. júna (TASR) - V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa v pondelok po dvoch rokoch začali slávnostné promócie absolventov. Do konca júla si diplom prevezme okolo 2000 absolventov magisterského a doktorského štúdia. Vzhľadom na pandémiu sa konajú v upravených hygienických a kapacitných podmienkach a podľa skráteného scenára. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.
      

Promócie odštartovali absolventi Fakulty managementu UK, ktorí si ako prví od začiatku pandémie v slávnostnej atmosfére prevzali diplom o absolvovaní štúdia na najväčšej slovenskej univerzite. "Som veľmi rád, že nám aktuálna priaznivá epidemiologická situácia umožňuje zrealizovať promócie pre tých študentov, ktorí o to majú záujem. Viem, že to pre mnohých študentov a ich blízkych veľa znamená. Preto som sa rozhodol, že po minuloročných zrušených promóciách pristúpime k tejto tradícii, i keď s upravenými podmienkami," uviedol rektor UK Marek Števček.
      

V priestoroch Auly UK je aktuálne dovolená kapacita maximálne 150 osôb, preto naraz môže promovať najviac 40 absolventov. Každý promovaný môže mať najviac dvoch hostí, 30 osôb tvoria reprezentanti univerzity. Niektoré fakulty sa rozhodli organizovať promócie bez hostí, čo im umožňuje odovzdať diplom naraz aj viac ako 40 absolventom. Rúška sú povinné, promujúci si ich môžu zložiť len počas obradu sľubu a preberania diplomu.
      

Rodina či priatelia, ktorí sa nebudú môcť na obrade zúčastniť, môžu sledovať online živý prenos z Auly UK, ktorý zabezpečí univerzita na svojom YouTube kanáli v reálnom čase konania. Záznamy zo všetkých tohtoročných promócií zostanú naďalej prístupné.
      

Počas júna a júla odpromujú absolventi desiatich z 13 fakúlt UK.
 

Zdieľať na facebooku