Častým prehreškom pri online skúškach na vysokú školu boli aj nasadené slúchadlá

  Foto: Bigstock

   Bratislava 23. júna (TASR) – Neúplný sken miestnosti, nepovolené predmety ako mobil či kalkulačka, opustenie záberu kamery, nasadené slúchadlá, otvorenie online pomocníka v podobe internetového vyhľadávača či spustenie online kalkulačky. Aj to patrilo medzi najčastejšie prehrešky proti pravidlám online Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré nahrádzajú či dopĺňajú prijímacie skúšky na 50 českých a 30 slovenských fakultách vysokých škôl. Celkovo zorganizovaných bolo 61.000 online skúšok, na ktorých sa zúčastnilo 22.630 uchádzačov o vysokoškolské štúdium.
      

S online skúškami sa spájali prísne kontrolné opatrenia. Ak účastníci porušili pravidlá či podvádzali, bol ich výsledok zablokovaný a vysokoškolské fakulty ho nedostali. Konečný počet blokácií výsledkov pre porušenie pravidiel dosiahol 3,47 percenta z celkového počtu skúšok.
     

 "Aj keď sme sa s porušovaním pravidiel stretli pri všetkých termínoch, väčšinou nešlo o cielené podvádzanie, ale o nedodržanie pravidiel skúšky," priblížil vedúci projektu NPS Martin Drnek. Niektorí účastníci sa však pokúšali o zámerné podvádzanie, najčastejšie s pomocou vyhľadávania informácií na mobile či za prítomnosti druhej osoby v miestnosti. "Našli sa aj účastníci, ktorí online skúšky vzali veľmi svojrázne. Jeden zo študentov pravdepodobne predchádzajúci večer trochu viac oslavoval a v priebehu testu zaspal," uviedol Drnek. Každý, kto s blokáciou výsledkov nesúhlasil, sa mohol proti rozhodnutiu odvolať.
      

Regulárnosť testov sa vyhodnocovala aj pomocou softvéru s prvkami umelej inteligencie. Tá v záznamoch o priebehu každej skúšky vyhľadávala sporné momenty, ktoré následne posudzovali vyškolení hodnotitelia.
      

Štatistiky NPS ukazujú, že pandémia nového koronavírusu neoslabila záujem o štúdium na slovenských a českých vysokých školách. V minulom školskom roku (2019/2020) sa na NPS zúčastnilo necelých 21.000 uchádzačov, v tomto roku to bolo 22.630. Je to zhruba rovnako ako v predminulom školskom roku (2018/2019). Zásadne sa však pre pandémiu líšila podoba testovania. Už minulý rok na jar bolo nutné vzhľadom na protipandemické opatrenia prejsť na online podobu konania skúšok v priebehu jednotlivých termínov. V tomto roku nebolo možné realizovať iné ako online testovanie.

Zdieľať na facebooku