UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

  Foto: Bigstock

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.
      

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40 percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5 percent).
      

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii. Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.
      

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo svete a tretie miesto v SR.
      

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“.

Zdieľať na facebooku