UVLF: Online prijímačky sa pre technické problémy presúvajú na 12. júna

  Foto: Bigstock

Košice 3. júna (TASR) – Prijímacie pohovory na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, ktoré sa mali konať v stredu (2. 6.) online formou, museli zrušiť pre technické problémy. Nový termín pre zhruba 600 uchádzačov škola určila na sobotu 12. júna.
      

Za spôsobené problémy sa univerzita uchádzačom aj ich rodičom ospravedlnila. Technické komplikácie podľa školy spôsobili, že došlo k zablokovaniu doteraz používaného systému. „Napriek realizovaným záťažovým testom neboli vopred odhalené možné ohrozenia používanej verzie systému Moodle, ktoré ale v reálnej prevádzke nezvládol. V minulosti nedošlo k podobnému zlyhaniu tohto systému. Nešlo o hekerský útok na internetový portál univerzity, ani na samotný Moodle, škola je dostatočne chránená prostredníctvom firewallov. Univerzita má pripravené nové riešenie, ktoré sa aktuálne dolaďovalo, aby bolo pripravené na prevádzku v novom akademickom roku,“ informovala UVLF.
      

Na prijímacích pohovoroch v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia sa v stredu mali zúčastniť stovky uchádzačov. Univerzitu pritom teší veľký záujem stredoškolákov s tým, že na štúdium si bude môcť vybrať tých najlepších.
      

„Technické problémy, ktoré vysoké školy museli v uplynulých mesiacoch riešiť v súvislosti s masívnym prechodom na online vzdelávanie, sú aj dôsledkom obmedzovania rozpočtových prostriedkov. Univerzity finančným škrtom čelia napríklad aj používaním vhodných voľne dostupných aplikácií, ktoré však v prevádzke ťažšie odolávajú rizikám,“ konštatovala UVLF na svojej webovej stránke.

Zdieľať na facebooku