Štátnu vedeckú knižnicu vlani navštívilo fyzicky i online 305.700 ľudí

Z toho fyzicky 55.903 a virtuálne 244.685.
Z toho fyzicky 55.903 a virtuálne 244.685. / Ilustračné foto: Pexels


      Prešov 27. mája (TASR) – Štátnu vedeckú knižnicu (ŠVK) v Prešove v minulom roku navštívilo 305.700 ľudí. Z toho fyzicky 55.903 a virtuálne 244.685. Ako TASR informovala zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb knižnice Valéria Ferková, podujatia, ktoré pripravili, navštívilo 5112 osôb.
      

"Činnosť knižnice bola vlani výrazne ovplyvnená stále aktuálnou pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho je časť ukazovateľov nižších, ako sme predpokladali, pričom niektoré činnosti sme museli výrazne obmedziť. Na druhej strane sme z dôvodu neprístupnosti knižnice našim používateľom po dobu 59 dní automaticky predĺžili ich členstvo o dva mesiace, počas ktorých nemohli riadne využívať naše služby. Zároveň sme sa s viacerými aktivitami presunuli do virtuálneho prostredia," uviedla Ferková.
      

Celkovo v minulom roku do knižnice pribudlo 10.201 knižničných jednotiek, z toho 4299 jednotiek získala kúpou vrátane 18 titulov elektronických kníh Cambridge e-books. Na nákup dokumentov vynaložila 71.096 eur a zaregistrovala 4998 používateľov.
      

"Používatelia si vypožičali spolu 206.475 knižničných jednotiek, 172.721 absenčne a 33.754 prezenčne, z toho 3273 výpožičiek bolo zrealizovaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Používatelia mali prístup k periodickým publikáciám, ktoré dochádzali v roku 2020 do knižnice v počte 1269 titulov, z toho 77 bolo zahraničných. Na základe požiadaviek knižnica spracovala 338 rešerší a poskytla takmer 20.000 faktografických a bibliografických informácií," priblížila Ferková.
      

Pri spracovaní historických knižničných dokumentov vydaných do roku 1918 sa zamestnanci oddelenia historických knižničných fondov (OHKF) zamerali podľa jej slov na výskum, analyzovanie problematiky jazyka, školstva, učebníc, zdravotníctva a osvety, a tiež na pramene kresťanskej a knižnej kultúry.
      

"Celkovo sa na OHKF spracovalo, respektíve aj revidovalo a opravilo 759 záznamov dokumentov z vlastného fondu a akvizície. Aj v roku 2020 OHKF naďalej prevádzkovalo slovanskú študovňu (SŠ) a študovňu starých tlačí (ŠST). Z monografickej odbornej spisby bol v roku 2020 najväčší záujem o kategóriu slovenských dejín,“ doplnila Ferková.
      

"Zamestnanci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (DICRK) pokračovali v mapovaní, identifikovaní a dokumentácii živých prejavov rómskej kultúry. V roku 2020 sme zrealizovali dve virtuálne prehliadky. Prvou je prehliadka ôsmich pamätníkov obetí rómskeho holokaustu v rámci projektu Ma bisteren! Druhou virtuálnou prehliadkou je kováčska dielňa Igora Radiča z Klenovca. V rámci edičnej činnosti sme pripravili a vydali monografiu o živote a diele významnej rómskej spisovateľky Eleny Lackovej, ktorej 100. výročie od narodenia sme si pripomenuli v marci 2021," dodala Ferková.
      

Podrobnejšie informácie o výsledkoch činnosti ŠVK v Prešove za rok 2020 sú zverejnené vo videodokumente na YouTube kanáli knižnice.
 

Zdieľať na facebooku