Lekárska fakulta UPJŠ chce dištančnú výučbu kompenzovať Letnou školou

Lekárska fakulta UPJŠ chce dištančnú výučbu kompenzovať Letnou školou.
Lekárska fakulta UPJŠ chce dištančnú výučbu kompenzovať Letnou školou. / Foto: Bigstock

Košice 26. mája (TASR) – Študenti nižších ročníkov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa môžu prihlásiť do Letnej školy. Zlepšiť by si tak mohli praktické zručnosti v predklinických predmetoch. Fakulta tým chce kompenzovať obdobie dištančnej výučby. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.
      

Mimoriadne praktické cvičenia budú realizované mimo bežného semestra, budú dobrovoľné. Počas júna až augusta sa uskutočnia z piatich predmetov pre študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. „Cieľom tejto špeciálnej prezenčnej výučby je umožniť študentom nižších ročníkov osvojiť si základné praktické vedomosti z dôležitých predklinických predmetov, o ktoré boli ukrátení pri výučbe dištančnou formou počas zimného a letného semestra. Verím, že študenti ocenia túto našu aktivitu a využijú jedinečnú príležitosť, ktorú sme im ponúkli, aby si doplnili svoje znalosti a praktické zručnosti,“ povedal dekan LF UPJŠ Daniel Pella s tým, že pôjde o intenzívny tréning náročných predmetov, ako anatómia, histológia a embryológia, biochémia, patologická anatómia a mikrobiológia. Vyučujúci sa účastníkom Letnej školy budú snažiť v priebehu krátkeho času poskytnúť maximum informácií dôležitých pre ďalšie štúdium.
      

Počas Letnej školy si medici osvoja napríklad základy mikroskopovania a zoznámia sa s histologickými preparátmi fyziologického aj patologického charakteru všetkých orgánov ľudského organizmu. V rámci biochémie budú realizovať vyšetrenia telových tekutín počas rôznych patologických stavov a navštívia aj pitevňu, kde si na kadáveroch preberú prakticky anatómiu ľudského tela. V mikrobiologickom laboratóriu sa oboznámia so základmi kultivácie mikroorganizmov a nacvičia si farbiace metódy na ich znázorňovanie.
      

Čo sa týka výučby vo vyšších ročníkoch, v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo prešla fakulta v letnom semestri na prezenčnú formu praktickej výučby. Teória je naďalej vo všetkých ročníkoch vyučovaná dištančným spôsobom.
     

Pella pripomenul, že učiť medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory dištančnou formou je veľmi náročné, zvlášť realizovať takouto formou praktickú výučbu. Zaťažujúce je to nielen pre pedagógov, ale aj študentov, ktorí potrebujú v nižších ročníkoch spoznávať ľudské telo a preparáty, a vo vyšších ročníkoch prichádzať do kontaktu s pacientmi počas klinickej výučby. „Preto sme pre študentov vyšších ročníkov spustili praktickú výučbu, len čo to bolo možné, a študentom nižších ročníkov chceme ponúknuť možnosť dobehnúť obsah dôležitých praktických cvičení v piatich predklinických predmetoch v rámci Letnej školy. Je to iniciatíva, ktorá vyšla od našich zamestnancov, ktorí sú ochotní učiť nad rámec svojich povinností aj v lete počas obdobia prázdnin,“ dodal.

Zdieľať na facebooku