STU: Študenti by pri náhrade prezenčnej formy skúšania uprednostnili online test

  Foto: Bigstock

Bratislava 25. mája (TASR) - Pri náhrade prezenčnej formy skúšania by študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave uprednostnili online test, kým učitelia sa viac prikláňajú k jeho kombinácii s ústnym skúšaním prostredníctvom videokonferencií. Vyplýva to z výsledkov ankety učiteľov a študentov STU. Informuje o tom univerzita na svojom webe.
      

Výsledky ukázali, že tak študenti, ako aj učitelia, preferujú prednášky formou online videokonferencií (48 percent učiteľov, 39 percent študentov). Ďalšie preferované možnosti sú audiozáznamy kombinované s prezentáciami, ktoré má učiteľ pripravené k prednáške, a offline videoprednášky, ktoré tesne predbiehajú samoštúdium z odporúčanej literatúry. Viac ako 35 percent učiteľov a 43 percent študentov by uprednostnilo online videokonferencie aj v prípade cvičení. V prípade praktických a laboratórnych cvičení najväčší podiel učiteľov (29 percent) podporuje videá, kde si študenti pozrú priebeh experimentu alebo praktickej úlohy, a spracovanie poskytnutých údajov a vypracovania správy/protokolu. Táto preferencia je však až o 11 percent menšia ako u študentov.
      

Podiel študentov, ktorí preferujú používanie len jednej online platformy je 45,7 percenta, dve platformy by neprekážali 44,5 percentám študentov. Používanie viacej ako dvoch platforiem študentom podľa prieskumu nevyhovuje. Názor, že je potrebná dohoda na maximálne dvoch platformách, majú aj učitelia. Vyslovilo sa zaň takmer 41 percent respondentov ankety.
      

Názor, že záverečné práce by mali mať upravené zadanie zvládnuteľné počas dištančného vzdelávania, má 62 percent učiteľov a 83 percent študentov. Dištančné online štátne skúšky prostredníctvom videokonferencií preferuje 64,5 percenta študentov a 53 percent učiteľov.
      

Upravovanie podmienok pre absolvovanie predmetu tak, aby ho bolo možné absolvovať dištančnou metódou, preferuje 67 percent učiteľov a 92 percent študentov. Pri náhrade prezenčného skúšania 58 percent študentov preferuje samotné online testy, 32 percent učiteľov preferuje kombináciu online testov s ústnym skúšaním prostredníctvom videokonferencií. Ústne skúšanie prostredníctvom videokonferencií by preferovalo 26 percent učiteľov, avšak iba šesť percent študentov.
      

Pre univerzitu vyplynuli z výsledkov ankiet odporúčania do ďalšieho obdobia nielen pre dištančnú, ale aj pre prezenčnú výučbu. "Je potrebné dohodnúť používanie jednej, maximálne dvoch platforiem, zabezpečiť synchrónne alebo asynchrónne videoprednášky a cvičenia aj počas prezenčného vzdelávania, podobne využívať videá, vzdialené laboratóriá alebo virtuálne laboratóriá," skonštatovala prorektorka STU pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov Monika Bakošová.
      

Ankety sa realizovali v marci. Zapojilo sa do nej 551 z 1968 učiteľov, čo predstavuje 28 percent a 2365 študentov, čo je 23,68 percenta z celkového počtu študentov.
 

Zdieľať na facebooku