SAV otvára dvere záujemcom o doktorandské štúdium, témy predstavuje online

  Foto: Bigstock

Bratislava 12. apríla (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) prvýkrát predstavuje témy doktorandského štúdia interaktívnou online formou. V pondelok na svojej internetovej stránke odštartovala virtuálne podujatie Týždeň otvorených dverí (TOD), ktorého cieľom je formou videoprezentácií priblížiť aktuálne témy, na ktoré sa môžu prihlásiť záujemcovia o tretí stupeň vysokoškolského štúdia.
      

Na internetovej stránke http://tod.sav.sk si môžu počas celého týždňa pozerať prezentácie a videá z 30 vedeckých pracovísk SAV. "V piatok 16. apríla budú zástupcovia zapojených ústavov pripravení so študentmi neformálne diskutovať počas online stretnutia 'Zoom s vedcami SAV', a to v dvoch časových blokoch - od 10.00 do 11.30 h a od 13.30 do 15.00 h," informovala členka predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium Ľubica Lacinová.
      

Pripomenula, že SAV ponúka pre doktorandov široké spektrum tém z prírodných aj spoločenských vied, pracoviská s dobrým prístrojovým vybavením a aktívnymi medzinárodnými spoluprácami. Vedecké ústavy SAV ako externé vzdelávacie inštitúcie pre doktorandské štúdium spolupracujú s 11 univerzitami vo viac než ôsmich desiatkach študijných programov. Hlavnými partnermi ústavov sú výskumné univerzity ako Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach alebo Technická univerzita vo Zvolene. Časť študijných programov uskutočňujú pracoviská v anglickom jazyku a prijímajú do nich zahraničných študentov aj z tretích krajín. "Pracoviská SAV majú aktuálne 512 doktorandov, z toho 103 doktorandov je zo zahraničia. Už teraz sa tešíme na nové vedecké talenty, ktoré privítame v akademickom roku 2021/2022,“ dodala vedkyňa.

Zdieľať na facebooku