UK: Končiacim študentom zubného lekárstva hrozí opakovanie semestra

Študentom posledného ročníka zubného lekárstva hrozí, že si z dôvodu chýbajúcej praxe zopakujú semester.
Študentom posledného ročníka zubného lekárstva hrozí, že si z dôvodu chýbajúcej praxe zopakujú semester. / Foto: Bigstock

 Bratislava 17. marca (TASR) - Študentom posledného ročníka zubného lekárstva hrozí, že si z dôvodu chýbajúcej praxe zopakujú semester. Nemajú udelenú výnimku zo zákazu vychádzania a nemôžu tak absolvovať predpísanú praktickú výučbu. Pokiaľ sa prezenčná praktická výučba predmetov neobnoví v najbližšom období, nebude možné ukončenie štúdia študentov šiesteho ročníka. TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Lenka Miller.
      

Na úspešné ukončenie štúdia musia študenti zubného lekárstva absolvovať najmenej 1500 hodín priamej praktickej výučby počas svojho štúdia. "Nevyhnutná praktická výučba je súčasťou výučby už v prvom semestri študijného programu zubné lekárstvo, preto dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Šteňo a rektor UK Marek Števček žiadali ministra školstva a ministra zdravotníctva o udelenie výnimky pre študentov zubného lekárstva už od prvého ročníka," priblížila Miller.
      

Z dôvodu chýbajúcej praktickej časti študenti končiaceho ročníka nemôžu absolvovať prvý blok štátnic. "Pokiaľ sa prezenčná praktická výučba klinických predmetov neobnoví v najbližšom období, nebude možné ukončenie štúdia študentov šiesteho ročníka ani v prípade časového posunutia ukončenia semestra, hrozí, že bude nutné opakovať výučbu celého semestra. Prebiehajúca dištančná výučba nezabezpečuje dostatočnú prípravu študentov na absolvovanie štátnych záverečných skúšok," uviedlo v stanovisku vedenie Lekárskej fakulty UK.
      

Študenti odboru zubného lekárstva sa pre znemožnenie záverečnej praxe rovnako obrátili listom na ministerstvo zdravotníctva. Nepozdáva sa im, že im neudelili výnimky zo zákazu vychádzania na praktické vyučovanie, ako to bolo v prípade medikov.
      

Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR dôvodom neudelenia výnimky bola závažná epidemiologická situácia. "Rozhodnutie bolo prijaté po dôkladnej analýze v tom čase aktuálnej epidemiologickej situácie. Musíme sa pozerať zodpovedne na ochranu zdravia a životov ľudí," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Zdieľať na facebooku