EUBA volá po obnovení konštruktívneho dialógu o vysokých školách

  Foto: Bigstock

Bratislava 17. marca (TASR) - Prísľub širokej diskusie k otázkam týkajúcich sa akademickej samosprávy, riadenia vysokých škôl, fungovania a financovania vysokých škôl zostal iba v deklaratívnej rovine. Zhodli sa na tom Akademický senát, vedenie univerzity i jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). Zdôvodnenia v návrhoch cieľov legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách považujú za nedostatočné a založené na nepodložených tvrdeniach. TASR o tom informoval vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA Miroslav Horňák.
      

"Prípravu reformy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorá nie je založená na dôslednej analýze relevantných údajov, považujeme buď za zámer ministerstva, alebo za znak nekompetentnosti tvorcov návrhu cieľov a neznalosti prostredia vysokých škôl, ich reálnych potrieb a problémov," uviedli predstavitelia univerzity vo vyhlásení. Volajú po obnovení konštruktívneho dialógu. Ako zdôraznili, reforma vysokého školstva musí byť postavená "na skutočných argumentoch, kvalifikovanej analýze a skutočnom dialógu s reprezentáciami vysokých škôl".
      

Zástupcovia EUBA skonštatovali, že s hlbokým znepokojením sledujú neustále snahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o presadzovanie zmien smerujúcich k obmedzeniu akademických slobôd a akademickej samosprávy. Rezort tak podľa nich robí prostredníctvom niektorých častí Plánu obnovy a odolnosti SR, týkajúcich sa zvýšenia výkonnosti vysokých škôl v SR, ako aj prostredníctvom predloženého návrhu Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách. "V uvedených návrhoch prezentuje MŠVVaŠ SR naďalej svoje zámery v takej podobe, proti ktorej široká akademická obec už dlhšiu dobu protestuje a zásadne ich odmieta," upozornili.

Zdieľať na facebooku