Študentky založili projekt na podporu žien v technike

Organizácia Zo strojariny
Organizácia Zo strojariny / Foto: Shutterstock

Bratislava 11. marca (TASR) - Zvýšiť záujem o techniku u žien, je jedným z hlavných cieľov študentskej organizácie Zo strojariny, ktorá vznikla na jeseň 2020. Združenie založilo osem študentiek technického zamerania a väčšina z nich študuje na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. TASR o projekte informovala Renáta Sovišová z STU.  
      

Organizácia spadá pod Študentský cech strojárov, ktorý je občianskym združením pre rozvoj mimoškolského života a na internáte a fakulte. Zakladateľky projektu tvrdia, že záujem o štúdium strojárskeho zamerania z pohľadu žien je nízky a celkový počet sa pohybuje okolo piatich percent. A ako tvrdia, rady by to zmenili.
      

Cieľom je priblížiť sféru vedy a techniky mladým dievčatám, ukázať im systém vysokých škôl, poskytnúť potrebné informácie a rady, aby sa dokázali úspešne presadiť aj v praxi, po absolvovaní štúdia "strojariny". "Logické myslenie nie je vlastnosť, ktorou disponujú len muži, ale rovnako aj ženy," povedala vedúca združenia Zo strojariny Eva Vargová.
      

Združenie sa zameriava na skupinu študentiek druhého až štvrtého ročníka stredných škôl a ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, čo je práve obdobie výberu ďalšieho zamerania. Dievčatá Zo strojariny pracujú na projekte Cesta po Slovensku, počas ktorej navštívia vybrané gymnáziá a odprezentujú ich pohľad na techniku, skúsenosti, rady a mnohé úspešné príbehy.
      

"Strojársky priemysel, to už nie je len sila, výkon a odvaha vyžadujúca tvrdú mužskú ruku, ale stále viac si vyžaduje precíznosť, spoľahlivosť a vytrvalosť. To sú predsa charakteristické črty nežného ženského pokolenia," povedal dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš a potvrdil, že štúdium "strojariny" už dávno nie je len mužskou záležitosťou.

Zdieľať na facebooku