Akcia Rakúsko-Slovensko ponúka štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Štipendiá do Rakúska
Štipendiá do Rakúska / Foto: Pexels

Bratislava 21. februára (TASR) – Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku. TASR o tom informoval Ján Chlup z neziskovej organizácie Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA), ktorá je administrátorom programu.
     

 Okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov, ktoré majú uzávierku žiadostí 15. marca, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne aj o štipendiá na krátkodobé pobyty v Rakúsku v trvaní jeden až tri dni. Vysokoškoláci a doktorandi z technických odborov sa do 15. marca môžu uchádzať aj o štipendiá na letné jazykové školy.
      

Akcia Rakúsko - Slovensko podporuje aj spoločné projekty slovenských vysokých škôl s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami, ako aj akadémií vied oboch krajín. "Do 15. marca môžu predkladať takzvané iniciatívne projekty – partneri si zvolia témy, ktoré potrebujú na naplnenie svojich cieľov, tie však musia byť v súlade s cieľmi Akcie Rakúsko – Slovensko," uviedol Chlup. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov.
      

Podrobnosti o programe Akcia Rakúsko – Slovensko môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).
      

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1992. V júni 2019 bol program predĺžený do roku 2025.

Zdieľať na facebooku