Výhrady k novele zákona o vysokých školách majú obe univerzity v Trnave

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Trnava 4. februára (TASR) – Orgány akademickej samosprávy oboch univerzít v Trnave Trnavskej univerzity (TU) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) vydali vyhlásenia, v ktorých vyjadrili nesúhlas s pripravovanou novelou zákona o vysokých školách (VŠ).
      


"Predsedníctvo Akademického senátu (PAS) Trnavskej univerzity zásadne nesúhlasí s medializovanými cieľmi pripravovanej novely, pretože obmedzenie právomocí akademickej samosprávy nemá a v žiadnom prípade nemôže mať vplyv na zlepšenie kvality vysokého školstva, ktoré je postavené na pilieroch akademickej slobody a autonómie," uvádza sa vo vyhlásení.
      

Charakter súčasného zákona podľa neho odráža ideály a ciele slobodnej verejnosti a odkazu Novembra '89. Ako uvádza PAS, v súčasnosti badať tendencie, ktoré agresívne popierajú kľúčový charakter školstva po roku 1989. "Akademická obec už viackrát v minulosti pomohla obhájiť výdobytok Novembra '89 a je na to pripravená aj v súčasnosti. Uprednostňuje však tvorivý dialóg, ktorého zmyslom bude skutočné zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, a nie zmena jeho podstaty," vyjadrilo sa PAS TU.
      

AS Univerzity sv. Cyrila a Metoda, jej vedenie a vedenia fakúlt rovnako "kategoricky odmietajú súčasné kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR". Uvádzajú, že ministerstvo pod pláštikom reformy vysokého školstva, zvýšenia jeho kvality a efektivity pripravuje finančnú likvidáciu univerzitného vzdelávania a súčasne s tým aj faktické zoštátnenie VŠ a zlikvidovanie ich akademickej samosprávy. Ministerstvo touto novelou získa podľa vyhlásenia politický vplyv v rozhodovacích a riadiacich mechanizmoch vysokých škôl, čím vracia stav vzťahu štátu a VŠ pred rok 1989. Vyzývajú ministerstvo, aby návrh a podobné jeho varianty stiahlo z procesu pripomienkového konania a pristúpilo k dialógu s reprezentáciami VŠ.
      

"Odmietame, aby sa pod pláštikom reformy VŠ riešili zástupné a nepodstatné témy, sme jednoznačne proti tomu, aby politici vstupovali do riadenia VŠ," napísali predstavitelia UCM.
      

Obe univerzity v Trnave zároveň podporili vyhláseniami stanovisko Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie a uznesenie Rady vysokých škôl SR.

Zdieľať na facebooku