Letný semester na UK sa bude pre väčšinu študentov konať dištančne

  Foto: Bigstock

 Bratislava 14. januára (TASR) - Letný semester na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sa bude pre väčšinu študentov konať dištančne. Na štvrtkovom online zasadnutí krízového štábu UK členovia rokovali o priebehu letného semestra a prevádzke internátov. Informuje o tom univerzita na svojom webe.
      

Výučba v letnom semestri sa začína podľa harmonogramu akademického roka 15. februára a bude sa konať dištančne. "V záujme zachovania kvality štúdia a hodnoty vzdelania, ktorú UK svojim študentom poskytuje, a na základe odporúčaní krízového štábu UK a permanentného krízového štábu UK rektor Marek Števček rozhodol o možnosti udeliť výnimku pre študentov vybraných študijných programov a ročníkov. Výnimky navrhnú dekani fakúlt," uvádza sa na webe UK. Ak to epidemiologická situácia umožní, rektor UK môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimky študentom končiacich ročníkov a študentom tých študijných programov, kde si štúdium žiada fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach, vrátane študentov lekárstva. 
      

Podmienky vstupu do univerzitných budov a účasti na prezenčnom vzdelávaní univerzita zverejní počas nasledujúcich týždňov. Univerzita tiež pracuje na príprave možností testovania na ochorenie COVID-19 v priestoroch internátov. Rektor a krízový štáb UK poverili permanentný krízový štáb UK, aby zabezpečil testovanie zamestnancov UK v súčinnosti s fakultami a súčasťami.
      

Internáty zostávajú naďalej v obmedzenom režime prevádzky. Ubytovaných študentov, ktorí sa na základe výnimky budú na výučbe zúčastňovať prezenčne, univerzita osloví s možnosťou návratu na internát. "Ubytovaní, ktorí majú podpísaný dodatok k zmluve o ubytovaní a ubytovanie momentálne nevyužívajú, naďalej neplatia poplatky za ubytovanie a na internát sa nemôžu vrátiť. Ak má ubytovaný záujem ukončiť zmluvu o ubytovaní, po skončení sa platnosti uznesenia vlády SR, ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, mu to univerzita umožní," píše sa na webe najväčšej slovenskej univerzity.
      

Na zasadnutí sa okrem členov krízového štábu zúčastnili aj dekani fakúlt UK a zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
 

Čítajte viac o téme: Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku