Články: Pre študentov
O projekte

 

SAAVŠ zverejnila návrh úpravy akreditačných štandardov pre študijné programy

TASR
Autor článku
Foto: Bigstock
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zverejnila návrh úpravy akreditačných štandardov pre študijné programy na verejné pripomienkovanie do 3. februára 2021. / Foto: Bigstock

Bratislava 12. januára (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zverejnila návrh úpravy akreditačných štandardov pre študijné programy na verejné pripomienkovanie do 3. februára 2021. TASR o tom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.
      

Podstata návrhu úpravy štandardov spočíva v tom, že štandardy pre študijný program sa dopĺňajú o špecifické požiadavky pre akreditáciu študijných programov uskutočňovaných viacerými školami spoločne. "Tieto vychádzajú z požiadaviek zákona o vysokých školách v aktuálnom znení a z požiadaviek EQAR pre akreditáciu takýchto študijných programov v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorého je Slovenská republika súčasťou," uviedol Redhammer.  
      

Pravidlá vyžadujú, aby spolupracujúce školy boli vysokoškolské inštitúcie so zodpovedajúcimi oprávneniami príslušných národných akreditačných autorít a aby mali navzájom podpísanú dohodu o detailoch zabezpečovania predmetného študijného programu s uvedením konkrétnych oprávnení, zodpovedností a úloh pri poskytovaní vzdelávania. Cieľom požiadaviek je, aby každý študent získal vzdelanie zodpovedajúce cieľom vzdelávania uvedeným v popise študijného programu a aby toto vzdelanie bolo akceptované v príslušných krajinách. "Predpokladáme, že po vyhodnotení pripomienok bude úpravu štandardov schvaľovať výkonná rada agentúry na svojom februárovom zasadnutí s tým, že vysoké školy by mohli začať podávať žiadosti o akreditáciu spoločných študijných programov od marca," uviedol predseda výkonnej rady agentúry.
      

"Veríme, že otváranie sa vysokých škôl medzinárodnej spolupráci, najmä spolupráci s renomovanými zahraničnými vysokými školami, napomôže zlepšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku," dodal Redhammer. Znenie navrhovanej úpravy akreditačných štandardov je zverejnené na webovom sídle agentúry.
      

Akreditačné štandardy sú požiadavky na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, s ktorými sa musia vysoké školy zo zákona plne zosúladiť najneskôr do 31. augusta 2022. Vnútorný systém je súbor politík, štruktúra a procesov vysokej školy, ktorými zabezpečuje kvalitu poskytovaného vzdelávania. Vysoké školy musia prehodnotiť aj všetky svoje akreditované študijné programy a upraviť ich tak, aby spĺňali nové požiadavky, alebo ich musia zrušiť najneskôr do konca augusta 2022. Úpravy musia urobiť čo najskôr, aby stihli otvoriť nový akademický rok už s upravenými študijnými programami. Požiadať o akreditáciu nového študijného programu v odbore, v ktorom už pôsobia, môžu do 31. marca 2021.

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si vysokoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a zaujímavé informácie z oblasti vzdelávania.