R. Redhammer: Rok 2020 bol pre vysoké školy prelomový, ale aj náročný

Od roku 2021 začali platiť nové pravidlá - akreditačné štandardy, zamerané na zabezpečovanie kvality vzdelávania.
Od roku 2021 začali platiť nové pravidlá - akreditačné štandardy, zamerané na zabezpečovanie kvality vzdelávania. / Foto: Shutterstock

Bratislava 4. januára (TASR) – Rok 2020 bol náročný najmä vplyvom ochorenia COVID-19, pretože väčšina škôl musela prejsť na dištančné formy vzdelávania, spravidla do online priestoru. Zároveň však bol uplynulý rok pre vysoké školy aj prelomový. Pre TASR to zhodnotil predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer.
      

"Začali platiť nové pravidlá - akreditačné štandardy, zamerané na zabezpečovanie kvality vzdelávania. Ich ťažiskom je zohľadňovanie súčasných aj budúcich potrieb študentov a praxe vo vysokoškolskom vzdelávaní," objasnil Redhammer. Sprísnili sa požiadavky na akreditácie a vysoké školy začali robiť revízie ponúkaných študijných programov.
      

Od nasledujúceho akademického roku 2021/2022 sa dá podľa Redhammera predpokladať, že vysoké školy začnú vzdelávať už podľa nových pravidiel. "Študentom by to malo priniesť viac pozornosti zo strany učiteľov a podmienok na vzdelávanie sa. Uchádzačom o štúdium zrozumiteľnejšie informácie o ich možnom uplatnení sa po skončení štúdia," uzavrel.

Zdieľať na facebooku