Vysokoškoláci vyzývajú, aby sa vzdali titulu tí, ktorí pri písaní svojej práce podvádzali

Národná rada SR schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov.
Národná rada SR schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov. / Foto: Bigstock

Bratislava 5. novembra (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) víta prijatie novely zákona o vysokých školách, ktorou sa upravuje proces odnímania a vzdania sa akademických a vedecko-pedagogických titulov. Zároveň vyzývajú predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), členov vlády, poslancov parlamentu a všetkých politikov, ktorí vedia, že pri písaní záverečnej práce podvádzali, aby sa dobrovoľne vzdali titulu. TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková.
      

"Po dlhoročných snahách sa podarila prijať novela zákona, aj keď s niektorými nedostatkami," uviedla ŠRVŠ. Vysoké školy nemôžu odobrať titul, ktorý bol udelený pred rokom 2021, ale titulu sa môže vzdať každý.
      

Zároveň vyzývajú premiéra, ktorý opakovane tvrdil, že sa nemá problém vzdať titulu, aby tak urobil okamžite po nadobudnutí účinnosti novely zákona. Podobnú výzvu adresovali aj členom vlády a parlamentu. "Vyšlite signál mladým ľuďom a celej spoločnosti, že aj politici vedia vyvodiť osobnú zodpovednosť a že titul má byť výsledkom poctivej práce, a nie podvodov," dodala ŠRVŠ.
      

Národná rada (NR) SR schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov. Právna úprava stanovuje, kedy možno odnímať titul, za akých okolností a kto má o tom rozhodovať. O neplatnosti štátnej skúšky podľa novely bude rozhodovať rektor aj v prípade, ak záverečnú prácu alebo jej časť "preukázateľne nevypracoval absolvent", alebo ak neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby". O neplatnosti štátnej skúšky bude rektor rozhodovať, aj ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. Tiež, ak "v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa".

Čítajte viac o téme: Plagiátorstvo
Zdieľať na facebooku